Dołączyliśmy do Forum Odpowiedzialnego Biznesu

KATARZYNA NOWAK STYCZEŃ 2018

Od stycznia ANG Spółdzielnia jest oficjalnym partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Ideą FOB jest promowanie odpowiedzialności społecznej biznesu poprzez zaangażowanie przedsiębiorstw, które skutecznie realizują praktyki CSR.

Program Partnerstwa jest platformą blisko 50 firm z różnych branż, których łączy potrzeba  wspólnego działania na rzecz rozwoju CSR w Polsce. Są to przedsiębiorstwa, które chcą dzielić się swoją wiedzą z zakresu odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju oraz zdobywać w tych dziedzinach nowe kompetencje.

– Wyzwania, które stoją obecnie przed biznesem wymagają połączenia sił i działania na rzecz dobra wspólnego. Zależy nam na promowaniu odpowiedzialnego podejścia do biznesu, cieszymy się że dzięki wspólnym działaniom z FOB będziemy mogli dotrzeć do jeszcze większego grona firm i osób, a także dzielić się wiedzą i zdobytym przez lata doświadczeniem i korzystać z doświadczenia innych– mówi Artur Nowak – Gocławski z ANG Spółdzielni.

Program Partnerstwa skierowany jest do firm, które podobnie jak Forum Odpowiedzialnego Biznesu widzą potrzebę prowadzenia biznesu w sposób zrównoważony i odpowiedzialny. Warunkiem przystąpienia do FOB jest prowadzenie przez firmę działań z zakresu CSR – nie tylko na poziomie globalnych wytycznych i programów, ale także ich lokalnego wdrażania. Partner FOB musi spełniać określone kryteria, jak posiadanie określonego dorobku w zakresie odpowiedzialnego biznesu i chęci jego rozwijania oraz zobowiązanie do przestrzegania i szerzenia idei odpowiedzialnego biznesu.

 

Więcej informacji o Forum Odpowiedzialnego Biznesu znajduje się na stronie http://odpowiedzialnybiznes.pl/