> Aktualności > Dialog to podstawa

Dialog to podstawa

W Spółdzielni wzajemne słuchanie się i zaangażowanie wszystkich interesariuszy to kluczowy element sprawnego działania. Co roku organizujemy spotkania dialogowe z przedstawicielami zidentyfikowanych grup interesariuszy.

8 lutego 2018 roku odbyły się dwa spotkania – jedno z interesariuszami wewnętrznymi (spółdzielcy, doradcy, przedstawiciele centrali) oraz drugie z zewnętrznymi (m.in. przedstawiciele partnerów biznesowych – banków, dostawców, organizacji pozarządowych, organizacji branżowej). Była to dla nas doskonała okazja do poznania opinii, pomysłów i oczekiwań wobec Spółdzielni. W spotkaniach wzięły udział 23 osoby.

Celem sesji dialogowych było podsumowanie 2017 roku, poznanie oczekiwań interesariuszy wobec organizacji, zdefiniowanie oczekiwań względem treści piątego zintegrowanego raportu społecznego Spółdzielni za rok 2017, przyszłych działań Spółdzielni oraz spełnienie wymagań międzynarodowego standardu sprawozdawczości pozafinansowej GRI. Rozmawialiśmy o mocnych i słabych stronach ANG, o wizerunku marki, proponowanych zmianach na przyszłość, zaufaniu dla całej branży finansowej, szansach i wyzwaniach dla ANG, które widzą interesariusze. Uczestnicy spotkań zostali również poproszeni o ocenę poprzedniego raportu i rekomendacje do kolejnego.

Spotkania były prowadzone przez zewnętrznych moderatorów z firmy The Sustainers w oparciu o międzynarodowy standard dialogu AA1000SES, który jest oparty na poniższych zasadach. ANG deklaruje przestrzeganie tych zasad w procesie prowadzenia dialogu z interesariuszami.

ZAPEWNIENIE KOMPLETNOŚCI uwzględnienia wszystkich oczekiwań w odniesieniu zarówno do  istotności zagadnień jak i charakteru działalności firmy
ODPOWIEDZI NA OCZEKIWANIA interesariuszy firmy we właściwy dla nich sposób a także adekwatny do skali i rodzaju działalności firmy
ZAPEWNIANIE ISTOTNOŚCI strategii i raportowania, poprzez odniesienie zgłoszonych oczekiwań do działalności biznesowej firmy oraz jej wpływu na otoczenie
WŁĄCZANIE OCZEKIWAŃ interesariuszy w procesy decyzyjne związane z realizacją działań biznesowych

Źródło: www.accountability.org

Wyniki Grupy ANG za III kwartał 2021 r.

Nasza firma w III kwartale br. dalej urosła w zakresie sprzedaży produktów finansowych. • Grupa ANG odnotowała 16% wzrost ze Czytaj więcej

NNO21
Bez lukrowania rzeczywistości – nieczystość w życiu i biznesie

26 października br. w Centrum Konferencyjnym Muzeum POLIN przedstawiciele świata nauki, biznesu oraz organizacji pozarządowych spotkali się podczas IX Konferencji Czytaj więcej

Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży
Powiększyło się grono Sygnatariuszy Odpowiedzialnej Sprzedaży

ERGO Hestia dołączyła do grona Sygnatariuszy Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży.26 października br. trakcie IX Konferencji Nienieodpowiedzialnych, która odbyła się pod hasłem Czytaj więcej

Grupa ANG wspiera Dzień na U

W tym roku zdecydowaliśmy się przyłączyć do kampanii Dzień na U, podczas której razem z Fundacją Rak’n’Roll Wygraj Życie! zachęcamy naszych Czytaj więcej