Polacy uważają się za odpowiedzialnych konsumentów

AGATA SAPIŃSKA LUTY 2018

 

 

Czy Polacy robią przemyślane zakupy? Czy wydajemy pieniądze mądrze? Na zlecenie ANG Spółdzielni, przeprowadzono badania, z których wynika, że 68% Polaków uważa się za odpowiedzialnych konsumentów. Celem badań było scharakteryzowanie poziomu konsumenckiej odpowiedzialności Polaków.

 

Chociaż więcej niż połowa z nas deklaruje, że jest odpowiedzialna w trakcie zakupów, to 40% respondentów twierdzi, że nie warto rezygnować z upragnionych dóbr, nawet w sytuacji, kiedy firma produkująca konkretny produkt wykorzystuje dzieci do pracy w trudnych warunkach. Jak widać, Polacy w kwestii odpowiedzialności społecznej są jeszcze mało wyedukowani.

Jak oceniamy sami siebie ?

  • 68% badanych uznaje się za odpowiedzialnych klientów
  • 8% ankietowanych twierdzi, żę są nieodpowiedzialni w trakcie zakupów wśród pozytywnych zachowań konsumenckich najczęściej wymieniamy: przemyślane, wcześniej zaplanowane, zakupy oraz kupowanie jedynie tych produktów, które naprawdę są im potrzebne
  • Polacy przede wszystkim doceniają działania z zakresu ograniczania konsumpcjonizmu
  • jedynie 10% badanych jako ważne wymienia działania z zakresu odpowiedzialności społecznej

Czy Polacy są odpowiedzialnymi konsumentami ?

Ankietowanych pytano między innymi o ich preferencje dotyczące zakupu produktów finansowych. Okazuje się, że ponad połowa, bo 53% ankietowanych uznaje, że dość dobrze rozumie treść większości umów finansowych, które do tej pory podpisała.

Co zaskakujące, jedynie 33% z nas deklaruje dokładne czytanie umów. Natomiast 48% badanych tylko sprawdza poprawność danych osobowych oraz czyta najważniejsze zapisy umowy. Dokładność danych osobowych sprawdza 11%, a 8% respondentów podpisuje umowy, bez wcześniejszego przeczytania.

Dlaczego nie czytamy umów? Bardzo często ich po prostu nie rozumiemy – taką odpowiedź udzieliło 47% respondentów. Co więcej, Polacy nie znają produktów finansowych, dlatego też niechętnie je kupują. 49% z nas deklaruje, że posiada polisę ubezpieczeniową lub dowolny produkt oszczędnościowy, w tym 1/3 twierdzi, że w wyniku zakupu tego rodzaju produktów poniosła stratę. 59% ankietowanych, którzy ponieśli tego rodzaju stratę, nie wiedziało, kiedy będzie możliwe wycofanie środków bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Edukacja powinna być na pierwszym miejscu

Polacy przykładają małe znaczenie do społecznej odpowiedzialności, jaką ponoszą producenci. Czym jest taka odpowiedzialność?

Odpowiedzialność społeczna

To postawa, która charakteryzuje się dobrowolnym i aktywnym działaniem na rzecz pozytywnych zmian w najbliższym otoczeniu społecznym. To zaangażowanie każdego człowieka w kreowanie lepszej rzeczywistości społecznej. Obywatele mają nie tylko prawa, ale także obowiązki względem społeczeństwa i wspólnoty, np: czytanie etykiet produktów, dbanie o środowisko, kupowanie produktów dobrej jakości.

W badaniach zapytano respondentów, jak zareagowaliby na: wyrażanie przez właściciela marki poglądów rasistowskich, niszczenie przez fabrykę ekosystemu, łamanie praw dziecka przez zatrudnianie nieletnich czy doprowadzenie przez firmę do śmierci pracownika.

Polacy odpowiedzieli, że:

– w przypadku wyrażania poglądów rasistowskich: 48% badanych zrezygnowałoby z zakupu, 23% uznaje, że tego typu jednorazowy incydent nie skłoni ich do rezygnacji z kupna produktu dobrej jakości, a 29% odpowiedziało, że zachowania właścicieli nie mają nic wspólnego z produktem

– w przypadku niszczenia środowiska: połowa ankietowanych zniechęcałaby do zakupu znajomym mebla, podczas tworzenia którego zniszczona została struktura cenna przyrodniczo, 31% badanych uznało, że niszczenie starego drzewostanu można zaakceptować, a 19% odpowiedziało, że klient nie ponosi odpowiedzialności za los lasów, z których producent pozyskuje drewno

– w przypadku łamania praw dziecka: 60% respondentów odradziłoby zakup produktów tej marki, 21% badanych dopuszcza zakup, tłumacząc, że wiele firm posiada zakłady produkcyjne w Azji, gdzie często do pracy najmuje się dzieci, a 19% respondentów uznało informację na temat wykorzystywania do pracy dzieci jako nieistotną

– w przypadku śmierci pracownika: 61% ankietowanych uznało, że jest to znacząca przesłanka do odstąpienia od zakupów, 27% dopuszcza zakupy zakładając, że wypadek prawdopodobnie był wydarzeniem jednorazowym, a 12% uznało natomiast, że kwestie warunków pracy nie mają znaczenia podczas podejmowania decyzji o zakupie produktu

Edukacja konsumencka wśród Polaków jest potrzebna. Świadomy konsument wie, skąd pochodzi towar i w jakich okolicznościach został wyprodukowany. Warto pamiętać o tym, że nasze decyzje zakupowe są istotnym wyznacznikiem polityki stosowanej przedsiębiorstwach.