Certyfikat etyczny KPF za rok 2017

ANG Spółdzielnia już po raz szósty pozytywnie przeszła audyt etyczny prowadzony przez Komisję Etyki przy Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF), organizacji branżowej, której jesteśmy członkiem.

Audyt potwierdza zgodność naszych praktyk biznesowych z Zasadami Dobrych Praktyk KPF. Zasady te zostały opracowane i przyjęte do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym zrzeszone w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związku Pracodawców. Audyt obejmuje kwestie związane m.in. z odpowiedzialnym pośrednictwem finansowym, reklamą, doskonaleniem zawodowym,  uczciwą współpracą i etyczną konkurencją, współpracą z instytucjami finansowymi, reklamacjami, ochroną danych osobowych.

Certyfikat etyczny KPF za rok 2017