Dobre praktyki ANG Spółdzielni

MAGDALENA MITRASZEWSKA KWIECIEŃ 2018

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy w Polsce przegląd działań biznesu społecznie odpowiedzialnego w danym roku, wydawany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W najnowszym raporcie, podsumowującym 2017 rok, zaprezentowano 1190 dobrych praktyk biznesu, w tym aż 11 realizowanych przez ANG Spółdzielnię.

W 16 edycji raportu znalazło się 639 nowych i 551 długoletnich praktyk– to odpowiednio o 39% i 32% więcej niż w ubiegłorocznym wydaniu. ANG Spółdzielnię wyróżniono przede wszystkim za działania w obszarze etyki i zaangażowania społecznego. W raporcie zostały opisane następujące praktyki:

  • Projekt „Nienieodpowiedzialni” promujący odpowiedzialną sprzedaż, etykę i zrównoważony rozwój branży finansowej.
  • OdpowiedzialneFinanse.pl – ekspercki serwis zamieszczający teksty dotyczące rynku finansowego i pomagający klientom w znalezieniu rzetelnego eksperta finansowego.
  • Świąteczna akcja charytatywna – rezygnacja z corocznej imprezy dla partnerów i przekazanie równowartości wydatków z tym związanych (30 tys. zł) na cele charytatywne.
  • Działalność Fundacji Grupy ANG „Będę kim zechcę” skupiona na wyrównywaniu szans edukacyjnych młodych osób.
  • Współpraca z FISE (Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych) przy konkursie „Przedsiębiorstwo społeczne roku im. Jacka Kuronia”.
  • Biblioteki zakładowe.
  • Proekologiczna polityka marketingowa, korzystanie z papieru w 100% z recyklingu.
  • Praktyki z zakresu ładu korporacyjnego, takie jak Kodeks Etyki, Ład Spółdzielniany czy zintegrowany raport „O odpowiedzialności”.

Więcej informacji o naszych dobrych praktykach i pełną treść raportu można znaleźć na stronie http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2017/.

Dobre praktyki ANG Spółdzielni