Brak zrozumienia produktów i skomplikowane umowy źródłem problemów konsumentów

AGATA SAPIŃSKA KWIECIEŃ 2018

 

  • Z danych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynika, że rzecznicy konsumentów udzielają klientom blisko pół miliona porad rocznie*.
  • Na usługi finansowe skarży się ponad 20 tys. konsumentów, a na ubezpieczenia ponad 16 tys.
  • Powodem problemów konsumentów są przede wszystkim skomplikowane umowy oraz nabywanie niezrozumiałych i niepotrzebnych produktów.

 

Z najnowszych dostępnych danych UOKiK wynika, że miejscy i powiatowi rzecznicy konsumentów cały czas mają w Polsce bardzo dużo pracy. W 2016 r. rzecznicy udzielili 494 878 porad, 67 701 razy występowali w sprawach konsumentów do przedsiębiorców i mają na swoim koncie 4027 wytoczonych powództw lub przygotowanych pozwów. Ponad 200 tys. porad dotyczyło problemów z dostawcami usług.

Polacy skarżą się na usługi finansowe

Wśród skarg zgłoszonych rzecznikom konsumentów znalazły się także takie, które dotyczą branży finansowej. Na usługi finansowe skarżono się ponad 20 tys. razy, a na ubezpieczeniowe ponad 16 tys. i jest to jedyny wzrost liczby wniesionych skarg spośród wszystkich usług r/r. Jest jednak szansa na poprawienie tych wyników. W lutym prezydent podpisał nowelizację ustawy, zgodnie z którą w październiku wejdzie w życie ustawa o dystrybucji ubezpieczeń, która ma przede wszystkim zadbać o interesy konsumentów.

– Pośrednicy ubezpieczeniowi będą mieli m.in. obowiązek oferowania takich produktów, które w najlepszy sposób odpowiadają na potrzeby i możliwości klienta, nawet jeśli dana opcja nie jest najbardziej opłacalna dla samego pośrednika. Oczywiście nowe regulacje nie wpłyną w znaczny sposób na tych agentów, którzy już teraz kierują się podobnymi zasadami w swojej pracy. Agent będzie musiał także dokładnie określić potrzeby każdego klienta oraz przedstawić Kartę Produktu Ubezpieczeniowego, w którym znajdą się wszystkie najważniejsze informacje dotyczące danego produktu, m.in. jego zakresu oraz możliwości rozwiązania umowy. Co ważne, dokument ma być dla klienta przejrzysty i zrozumiały. Wprowadzane przepisy wymuszą więc zachowania, które powinny być standardem w każdej firmie finansowej. Jest to kolejny krok mający doprowadzić do wykluczenia z branży ubezpieczeniowej zjawiska tzw. missellingu, który polega na oferowaniu klientom takich produktów, które zamiast przynieść im korzyść – wprowadzają w błąd lub wręcz szkodzą – mówi Michał Kwasek z ANG Spółdzielni.

Jak podaje UOKiK, klienci często zgłaszają rzecznikom trudności z odstąpieniem od umowy, nieprawidłowo naliczane opłaty, nakładanie kar umownych oraz oferowanie umów wiązanych. Wiele skarg dotyczy również kredytów i skomplikowanych produktów finansowych, np. ubezpieczeń z funduszem kapitałowym, a także braku rzetelnej informacji, np. o ryzyku kursowym.

Nie rozumiemy, co podpisujemy

W ramach projektu Nienieodpowiedzialni dom badawczy Maison&Partners zapytał Polaków, w jakim stopniu rozumieją treści umów zawieranych z różnymi instytucjami finansowymi. Okazało się, że aż dla 53 proc. Polaków umowy te są niezrozumiałe, ale mimo to i tak je podpisują. Tylko 33 proc. zazwyczaj czyta dokładnie całą umowę, a większość (48 proc.) sprawdza jedynie dane personalne i pobieżnie sprawdza główne zapisy. 8 proc. badanych zadeklarowało, że podpisuje umowy bez sprawdzania i czytania. Prawie połowa Polaków deklaruje natomiast, że posiada polisę ubezpieczeniową lub dowolny produkt oszczędnościowy, ale aż 1/3 z nich twierdzi, że w wyniku zakupu tego rodzaju produktów poniosła stratę, choć zgodnie z ofertą miały im przynieść zysk. Co niepokojące, aż 59 proc. ankietowanych, którzy ponieśli tego rodzaju stratę, nie wiedziało, kiedy będzie możliwe wycofanie środków bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Większość osób posiadających polisę ubezpieczeniową nie ma także świadomości, że istnieją przypadki, kiedy firma może odmówić wypłaty takiego odszkodowania.

Nieczytanie umów i podpisywanie ich jedynie na podstawie posiadania szczątkowych informacji jest oczywiście nieostrożne i może nas narażać na nieprzewidziane koszty. I dlatego to na pośrednikach finansowych spoczywa ten bardzo ważny obowiązek przekazania wiedzy w taki sposób, aby osoba decydująca się na dany produkt finansowy wiedziała, z czym ma do czynienia i żeby decyzja o podpisaniu umowy była jak najbardziej świadoma. Decydując się na dany produkt finansowy, nie powinniśmy być zmuszani do spędzania wielu godzin na zagłębianiu szczegółowej wiedzy z dziedziny finansów, dlatego tak ważną kwestią jest również rozwiązanie problemu niezrozumiałych, napisanych skomplikowanym językiem umów – dodaje Michał Kwasek z ANG Spółdzielni.

 

*Dane UOKiK luty 2018 r. https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14010