ANG Spółdzielnia na Targach CSR

ANG KWIECIEŃ 2018

12 kwietnia odbyły się w Warszawie na Stadionie Narodowym Targi CSR – największe w Polsce wydarzenie o społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonym rozwoju, organizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. ANG Spółdzielnia była jedną z firm prezentujących swoje dobre praktyki i zaangażowanie w tym obszarze.

Podczas Targów swoje projekty, inicjatywy, usługi i produkty dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu zaprezentowało 77 wystawców. Wśród nich obok firm znalazły się: organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, media, a także jednostka organizacyjna samorządu województwa i uniwersytet. W wydarzeniu udział wzięło około 2500 zwiedzających. Targi miały formułę wystawowo-konferencyjną, dzięki czemu służyły nie tylko prezentacji swoich działań, ale były także przestrzenią wymiany wiedzy, doświadczeń i inspiracji.

Część konferencyjna składała się z 15 paneli dyskusyjnych i warsztatów, dotyczących m.in. roli biznesu w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, współpracy organizacji pozarządowych z biznesem czy zagadnień związanych z raportowaniem. W panelu dotyczącym raportowania niefinansowego wziął udział Artur Nowak-Gocławski.