Biały Listek CSR dla ANG Spółdzielni

Już po raz trzeci z rzędu zostaliśmy wyróżnieni w konkursie Listki CSR Polityki. ANG Spółdzielnia otrzymała w tym roku Biały Listek.

Zestawienie jest przygotowywane przez tygodnik POLITYKA przy współpracy merytorycznej firmy doradczej Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Tegoroczna edycja jest rekordowa pod względem liczby zgłoszeń, wzięło w niej udział aż 115 firm.  W konkursie wyróżniane są firmy, które aktywnie wdrażają wytyczne międzynarodowej normy społecznej odpowiedzialności ISO 26000 w siedmiu obszarach: zarządzanie i ład korporacyjny, prawa człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrona środowiska, dbałość o klienta, uczciwość biznesowa, zaangażowanie społeczne.

Znalezienie się po raz kolejny w gronie laureatów zestawienia przygotowywanego przez Politykę jest dla nas niezmiennie ogromnym wyróżnieniem. Ciężko pracujemy, żeby nasze działania nie tylko zostały dostrzeżone i docenione, ale przede wszystkim, żeby miały wymierny efekt w postaci całkowitego wyeliminowania nieodpowiedzialnej sprzedaży, czyli missellingu. Najlepszym na to sposobem jest zdanie sobie sprawy z własnej niedoskonałości oraz z powagi roli, jaką pełni branża finansowa w społeczeństwie – instytucji zaufania publicznego. Listki CSR Polityki są dobrą okazją, żeby mówić o konieczności spojrzenia na swoją działalność w szerszym kontekście, nie tylko poprzez pryzmat wyników i liczb – mówi Artur Nowak-Gocławski z ANG Spółdzielni.

Białe Listki CSR Polityki otrzymują firmy, które deklarują wdrażanie najistotniejszych kategorii zarządczych rekomendowanych przez normę ISO 26000 (np. praktyki z zakresu pracy, w tym sformalizowany system ocen pracowniczych, system zarządzania wpływem środowiskowym, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej) oraz ciągle doskonalą swoje działania w tym zakresie na rzecz efektywnego zarządzania wpływem swojej firmy na otoczenie.