ANG Spółdzielnia Najlepszym Pracodawcą czwarty raz z rzędu

NATALIA CIECIÓRA LISTOPAD 2018

ANG Spółdzielnia Najlepszym Pracodawcą czwarty raz z rzędu

  • Już po raz czwarty ANG Spółdzielnia otrzymała tytuł Najlepszego Pracodawcy w programie organizowanym przez Aon Hewitt; tym razem została wyróżniona w kategorii przedsiębiorstw dużych zatrudniających od 250 do 1000 pracowników.
  • Tytuł Najlepszego Pracodawcy Aon Hewitt otrzymują firmy, których pracownicy wykazują największe zaangażowanie i satysfakcję, co przekłada się także na coraz lepsze wyniki biznesowe.
  • W badaniu przeprowadzonym na potrzeby programu, ANG Spółdzielnia uzyskała 85 proc. współczynnik zaangażowania pracowników, przy średniej krajowej na poziomie 48 proc.

Po raz kolejny ANG Spółdzielnia udowodniła, że jest nie tylko bardzo dobrze funkcjonującą biznesowo organizacją, ale i zaangażowanym pracodawcą, tworzącym satysfakcjonujące miejsce pracy. Tytuł Najlepszego Pracodawcy Aon Hewitt potwierdził, że dla współpracowników misja oraz odpowiedzialność społeczna jest równie ważna, co osiąganie przez firmę coraz lepszych wyników biznesowych.

Nasza organizacja ciągle rośnie, dołączają do nas kolejni współpracownicy, dlatego tak istotne jest dla nas zadbanie o to, żeby każdy czuł się w firmie ważny, doceniany i współodpowiedzialny. Naszym celem było stworzenie organizacji odpowiedzialnej, zaangażowanej, etycznej, a żeby to osiągnąć, podobnej postawy musimy wymagać od nas wszystkich czyli osób tworzących Spółdzielnię. Badanie pokazuje, jak fajnych ludzi mamy w organizacji. Ich zaangażowanie jest dla nas wskazówką, żeby trzymać się kierunku, jaki obraliśmy na samym początku powstawania Spółdzielni– mówi Artur Nowak – Gocławski z ANG Spółdzielni.

Wyniki ogłoszono podczas Gali Najlepszych Pracodawców 22 listopada br. W badaniu przeprowadzonym na potrzeby programu wzięło udział 131 firm, 12 z nich otrzymało tytuł Najlepszego Pracodawcy Aon Hewitt w trzech kategoriach, zależnych od liczby pracowników. ANG Spółdzielnia po raz pierwszy została wyróżniona w kategorii przedsiębiorstw dużych zatrudniających od 250 do 1000 osób.

85 proc. współczynnik zaangażowania pracowników

W badaniu przeprowadzonym wśród współpracowników, ANG Spółdzielnia uzyskała 85 proc. współczynnik zaangażowania, przy średniej dla Polski na poziomie 48 proc. Według Aon Hewitt, zaangażowany pracownik to taki, który mówi pozytywnie o swojej firmie, jest jej ambasadorem, wypowiada się pozytywnie na jej temat do klientów, znajomych oraz współpracowników, wiąże swoją przyszłość zawodową z firmą i rzadko myśli o odejściu oraz działa na rzecz firmy i czuje się motywowany do dawania z siebie więcej niż definiuje to zakres obowiązków. Takie nastawienie współpracowników do ANG Spółdzielni potwierdzają odpowiedzi na poszczególne zawarte w badaniu pytania. 97 proc. badanych stwierdziło np., że Spółdzielnia zdecydowanie lub raczej cieszy się dobrą opinią oraz że jest społecznie i ekologicznie odpowiedzialna. 95 proc. ankietowanych uznało, że mają wpływ na to, jak najlepiej wykonać swoją pracę, a 98 proc., że praca jest dopasowana do ich umiejętności i doświadczenia. 96 proc. współpracowników przyznało, że Zarząd ANG Spółdzielni traktuje pracowników jako największą wartość firmy.

Wyniki napawają nas dumą, ale wielkim wyzwaniem będzie utrzymanie takiej kultury organizacji. Wciąż mamy wiele do zrobienia, sporo do poprawienia. Dbanie o firmę i współpracowników to niekończący się proces, który wymaga wiele pracy, ale daje też olbrzymią satysfakcję. Takie momenty, jak ten są pretekstem do zatrzymania się na chwilę, podsumowania naszych wysiłków i spojrzenia w przyszłość– dodaje Artur Nowak – Gocławski.

O ANG Spółdzielni

ANG Spółdzielnia to profesjonalna organizacja pośrednictwa finansowego, która posiada oddziały na terenie całej Polski. Z organizacją współpracuje ponad 800 osób, w tym 270 spółdzielców. Jej partnerami biznesowymi są wszystkie najważniejsze banki i towarzystwa ubezpieczeniowe w kraju. Spółdzielnia powstała w roku 2010, jako alternatywne dla korporacji miejsce pracy dla doświadczonych ekspertów kredytowych i ubezpieczeniowych. Formuła spółdzielni gwarantuje członkom współwłasność i współdecydowanie o kierunkach działania Spółdzielni.  ANG Spółdzielnia jest organizacją, która przywiązuje dużą wagę do tego, aby być firmą odpowiedzialną społecznie i rozwijającą się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jako jedyna w branży pośredników finansowych wydaje roczny zintegrowany raport społeczny.