KNF wpisała ANG Spółdzielnę do rejestru agentów firm inwestycyjnych

MAJA ZDROJEWSKA LISTOPAD 2018

ANG Spółdzielnia otrzymała od Komisji Nadzoru Finansowego decyzję o wpisie do rejestru agentów firm inwestycyjnych, na podstawie umowy z domem maklerskim Ipopema Securities SA. Tym samym, ANG Spółdzielnia uzyskała możliwość bardziej kompleksowej obsługi klientów oraz dalszej dywersyfikacji produktowej, w oparciu o produkty inwestycyjne znajdujące się w ofercie jej partnera biznesowego – Ipopema Securities SA. 

– Pozytywna decyzja jest dla nas potwierdzeniem, że ANG Spółdzielnia jest instytucją godną zaufania i zdolną do pośrednictwa w sprzedaży produktów inwestycyjnych, w sposób zapewniający ochronę interesów klientów. Misją naszej Spółdzielni jest odpowiedzialna sprzedaż, czyli oferowanie klientom wyłącznie produktów, których potrzebują, rozumieją i na które ich stać i za godziwą cenę. Chcemy, by produkty inwestycyjne stanowiły istotne uzupełnienie naszej dotychczasowej oferty kredytowej i ubezpieczeniowej. Pozwoli nam to wzmocnić naszą pozycję na rynku i budować trwałe i wieloletnie relacje z naszymi klientami – mówi Mirosław Kuźmiński z ANG Spółdzielni.

KNF wpisała ANG Spółdzielnę do rejestru agentów firm inwestycyjnych

W najbliższych tygodniach ANG Spółdzielnia rozpocznie proces szkoleń produktowych i wdrożenia dla pierwszej grupy ekspertów, którzy zostali wskazani na etapie uzyskiwania koncesji. W kolejnych etapach grupa osób uprawnionych do sprzedaży produktów inwestycyjnych będzie systematycznie rozszerzana.