Fundacja „Będę Kim Zechcę” od teraz pod nazwą „Nienieodpowiedzialni”

MAGDALENA MITRASZEWSKA GRUDZIEŃ 2018
  • Od listopada 2018 r. Fundacja powołana przez ANG zmienia nazwę na „Nienieodpowiedzialni”.
  • Dotychczasowa nazwa – „Będę Kim Zechcę” – będzie obowiązywać jedynie na potrzeby programu edukacji finansowej, w ramach którego wolontariusze Fundacji prowadzą zajęcia dla dzieci i młodzieży.
  • Fundacja nadal będzie podejmowała ważne, nie tylko dla branży finansowej, inicjatywy związane z etyką, edukacją oraz odpowiedzialną sprzedażą.

Od 2013 r. Fundacja koordynowana przez ANG Spółdzielnię podejmuje inicjatywy mające na celu wspieranie działań związanych z promocją odpowiedzialnej sprzedaży i etyki w biznesie oraz edukacją finansową i wsparciem przedsiębiorczości młodych osób. W grudniu 2016 r. otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego. Od listopada br. Fundacja będzie kontynuowała swoją działalność pod nazwą „Nienieodpowiedzialni”. „Będę Kim Zechcę” to obecnie nazwa programu edukacyjnego, działającego w ramach Fundacji, którego uczestnicy prowadzą warsztaty dla dzieci i młodzieży dotyczące finansów oraz odpowiedzialnej przedsiębiorczości.

– Przez te kilka lat projekt Nienieodpowiedzialni, zainicjowany przez ANG Spółdzielnię oraz Fundację „Będę Kim Zechcę”, nabrał ogromnego znaczenia zarówno dla nas, jak i dla branży finansowej. W ramach projektu zorganizowaliśmy już sześć konferencji, które z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem – w tegorocznej edycji udział wzięło 430 gości. Prowadzimy także portal www.nienieodpowiedzialni.pl, a raz w roku wydajemy gazetę podsumowującą działania w ramach projektu. W tym roku wydaliśmy również książkę „Rozmowy o odpowiedzialności”. Te wszystkie aktywności sprawiły, że Nienieodpowiedzialni stali się główną działalnością Fundacji, stąd też decyzja, aby Fundacja przejęła nazwę jej największego projektu – mówi Artur Nowak-Gocławski, prezes Fundacji Nienieodpowiedzialni.

Pozostałe kwestie związane z działalnością Fundacji, czyli m.in. cele statutowe, pozostają bez zmian.

Więcej informacji o Fundacji można znaleźć na stronie: http://nienieodpowiedzialni.pl/o-fundacji/

Zmiana nazwy fundacji Będę Kim Zechcę