Srebrny Listek CSR dla ANG Spółdzielni

ANG KWIECIEŃ 2019

Już po raz czwarty z rzędu zostaliśmy wyróżnieni w konkursie Listki CSR Polityki. ANG Spółdzielnia otrzymała w tym roku Srebrny Listek.

Listki CSR to wyróżnienia dla najbardziej odpowiedzialnych i zaangażowanych społecznie firm. Zestawienie już po raz ósmy zostało przygotowane przez tygodnik POLITYKA wspólnie z firmą doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.  Tegoroczną ankietę, opracowaną według normy ISO2600, wypełniło 111 przedsiębiorstw. Jak co roku analizowanymi obszarami były m.in.: ład korporacyjny, prawa człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrona środowiska, dbałość o klienta, uczciwość biznesowa i zaangażowanie społeczne.

Srebrny Listek CSR dla ANG Spółdzielni

ANG Spółdzielnia w zeszłym roku otrzymała Biały Listek, cieszy nas więc „wskoczenie” na poziom wyżej 🙂 Srebrny Listek CSR Polityki, wedle założeń konkursu, otrzymują firmy, które w swojej codziennej działalności operacyjnej deklarują uwzględnianie wszystkich kluczowych rozwiązań normy ISO 26000. Często opierają się na najlepszych lokalnych i globalnych praktykach oraz stosują międzynarodowe standardy. Dodatkowo istotnym elementem ich zarządzania jest system zarządzania etyką oraz najwyższe standardy zarządzania personelem. O efektach swoich działań cyklicznie informują interesariuszy. Miło nam, że tak została oceniona nasza działalność 🙂