ANG zmienia formę prawną, ale nie zmienia tożsamości

AGATA SAPIŃSKA LUTY 2020

ANG Spółdzielnia, jedyny niezależny kapitałowo gracz należący do liderów rynku pośrednictwa kredytów hipotecznych, chce się rozwijać w innej formie prawnej, zachowując unikalną kontrolę pracowników nad firmą.

W drugiej połowie 2020 roku blisko 1000 ekspertów kredytowych i ubezpieczeniowych spółdzielni ma szansę kontynuować pracę w ramach nowej formuły – spółki pracowniczej. Jak podkreślają zarządzający, proces przekształcenia, któremu spółdzielcy dali zielone światło na walnym zgromadzeniu jeszcze w czerwcu 2019 roku, jest procedowany bez pośpiechu i z zachowaniem pełnej przejrzystości, co wyraża się m.in. szeregiem konsultacji wewnętrznych.

Ta odświeżona formuła ANG będzie możliwa dzięki niezwykłemu zaufaniu, które wypracowaliśmy pomiędzy wszystkimi członkami spółdzielni, a klientami i otoczeniem biznesowym przez dekadę funkcjonowania naszej organizacji. ANG nadal będzie kontynuować walkę o uczciwość rynku finansowego, tak jak dotąd stawiając w centrum swoich działań rzeczywiste potrzeby człowieka pamiętając jednocześnie o naszych zobowiązaniach wobec środowiska i społeczeństwa. To jacy byliśmy i jacy jesteśmy, czyli nasza wyjątkowa tożsamość, pozostanie niezmienna – mówi Artur Nowak-Gocławski, współzałożyciel firmy.

Sukces unikalnej formuły

ANG powstało dekadę wcześniej jako przeciwwaga dla charakterystycznego dla świata finansów korporacyjnego stylu zarządzania. Model biznesowy oparty o partnerstwo cechujące spółdzielczość, chociaż wzbudzał wątpliwości, bardzo szybko spowodował zainteresowanie coraz bardziej konsolidującego się rynku pośredników. Ci spośród nich, którzy chcieli uczestniczyć w tworzeniu nietypowej organizacji, w której główną rolę zajmuje zrównoważony rozwój i wrażliwość społeczna, a nie wypełnianie tzw. targetów sprzedażowych, dołączali do ANG.

Spółdzielnia odniosła sukces. Ponad 17,5 tys. kredytów, udzielonych za pośrednictwem ANG w 2019 r. na łączną kwotę blisko 4,6 miliarda złotych, spowodowało, że firma znalazła się w ścisłej czołówce rynku. Równocześnie ANG zaczęło oferować ubezpieczenia. W 2018 r. sprzedano ponad 4200 produktów ubezpieczeniowych, ale już w kolejnym roku odnotowano blisko160-procentowy wzrost dynamiki sprzedaży (6600 sprzedanych produktów).

Wyniki nas cieszą, ale rynek finansowy ulega szybkim zmianom. Mamy nowe oczekiwania klientów, wszechobecną cyfryzację, która wymusza od ekspertów zdefiniowanie raz jeszcze swojej roli. Wreszcie nie bez wpływu na rynek pozostają oczekiwania społeczne, które podpowiadają potrzebę przejścia od egoistycznego modelu biznesowego do modelu, w którym współdziałamy i troszczymy się o świat – uważa Nowak-Gocławski.

W poszukiwaniu przyszłości

Powstająca w formule spółdzielni firma dekadę temu była innowacyjnym i bardzo efektywnym modelem biznesowym. Jednak zdaniem zarządzających ANG, legislacja w obszarze prawa spółdzielczego przestała nadążać za rzeczywistością rynkową. Wymusiło to poszukiwanie nowego sposobu na kontynuację rozwoju, który zapewni firmie odpowiednią zwinność i elastyczność. Formuła spółki pracowniczej spełnia najważniejsze warunki, jakie postawili przed sobą założyciele.

W procesie zmian ANG Spółdzielnia będzie potrzebowała partnerów zarówno finansowych, jak i technologicznych. O podjęciu współpracy każdorazowo współdecydować będą pracownicy.

– W przyszłości mogą się pojawić w akcjonariacie partnerzy, którzy pozwolą na to, by pożytek z ANG dla klientów i współpracowników był jeszcze większy, ale nie poszukujemy ich aktualnie i co ważne nie przewidujemy by byli to dostawcy produktów finansowych– mówi Artur Nowak-Gocławski.  – Chcemy by ANG pozostało niezależne i demokratyczne, co będzie przejawiało się większościowym głosem współpracowników, w rękach których będzie po przekształceniu około 65% udziałów. Bez ich decyzji nie będzie możliwa żadna poważna zmiana, zwłaszcza inwestorska. Wybór formy spółki pracowniczej gwarantuje zachowanie istoty naszej tożsamości i źródła sukcesu: niepodważalnie partycypacyjnego charakteru organizacji – dodaje Artur Nowak-Gocławski.

Jak podkreślają założyciele, głównym źródłem rozwoju ANG było, jest i będzie zaangażowanie wszystkich interesariuszy w tworzenie wspólnej wartości. Strategia ANG zawsze łączyła cele biznesowe i pozabiznesowe, wyznaczając działania firmy w czterech głównych obszarach: biznes, ludzie, kapitał społeczny, środowisko. To nie ulegnie zmianie, ponieważ tożsamość firmy jest związana nie tylko z formą prawną, ale przede wszystkim z kulturą organizacyjną, która się nie zmieni.

Często zadawane pytania