Audyt etyczny ZPF za 2019 rok

ANG MARZEC 2020

Miło nam poinformować, że ANG Spółdzielnia już po raz ósmy pozytywnie przeszła audyt etyczny prowadzony przez Komisję Etyki przy Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF), organizacji branżowej, której jesteśmy aktywnym członkiem.

Audyt potwierdza zgodność naszych praktyk biznesowych z Zasadami Dobrych Praktyk ZPF. Zasady te zostały opracowane i przyjęte do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym zrzeszone w Związku Przedsiębiorstw Finansowych.

Audyt obejmuje kwestie związane m.in. z odpowiedzialnym pośrednictwem finansowym, reklamą, doskonaleniem zawodowym,  uczciwą współpracą i etyczną konkurencją, współpracą z instytucjami finansowymi, reklamacjami, ochroną danych osobowych.