Kolejny raz Listek CSR Tygodnika „Polityka” dla ANG Spółdzielni

ANG CZERWIEC 2020

Kolejny raz zostaliśmy wyróżnieni w zestawieniu Listków CSR Tygodnika „Polityka”.

Srebrny Listek CSR Tygodnik Polityka – otrzymują firmy, które w swojej codziennej działalności operacyjnej deklarują uwzględnianie wszystkich kluczowych rozwiązań normy ISO 26000. Firmy te często opierają się o najlepsze lokalne i globalne praktyki zarządcze oraz stosują międzynarodowe standardy. Dodatkowo istotnym elementem ich zarządzania jest system zarządzania etyką oraz najwyższe standardy zarządzania personelem. O efektach swoich działań cyklicznie informują interesariuszy.

Niezmiernie cieszymy się, że jesteśmy częścią tego zacnego grona. Zapraszamy inne firmy do dołączenia! 

Zestawienie Listków CSR Tygodnika Polityka przygotowane jest we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Deloitte.

Dziękujemy!

Często zadawane pytania