Najlepsi dla świata

ANG LIPIEC 2020

ANG Spółdzielnia pierwszą firmą z certyfikatem B Corp w branży finansowej w Polsce

  • ANG Spółdzielnia jako piąta firma w Polsce i jedyna z branży finansowej otrzymała prestiżowy certyfikat B Corp.
  • Certyfikat oznacza, że przedsiębiorstwo jest mocno zaangażowane w realizację także pozabiznesowych celów i spełnia rygorystyczne normy społeczne oraz środowiskowe.
  • Certyfikat B Corp w ciągu 14 lat otrzymało tylko ok. 3400 firm na świecie, w tym takie marki, jak Triodos Bank, Patagonia czy The Body Shop.

Certyfikat B Corp jest prestiżowym wyróżnieniem przyznawanym firmom, które nie tylko deklarują odpowiedzialność, ale całą swoją działalnością udowadniają swój pozytywny wpływ na otoczenie. 

Certyfikat jest dla nas ogromnym wyróżnieniem. Od początku naszej działalności wyznajemy zasady charakterystyczne dla B Corp, teraz otrzymaliśmy potwierdzenie, że podążamy w dobrym kierunku. Jest to niejako podsumowanie tego, co tworzyliśmy wraz z naszymi współpracownikami przez ostatnie 10 lat. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania całej społeczności ANG, za co bardzo dziękujemy. Znalezienie się w tak elitarnym gronie firm, jak niezwykła, imponująca mi od dawna Patagonia, napawa nas dumą i dodaje zapału do dalszych działań. B Corp to nie tylko certyfikat, ale przynależność do społeczności, która chce zmieniać biznes udowadniając, że może być on siłą napędową zmian na lepsze. Jako ANG jesteśmy teraz częścią tej społeczności – mówi Artur Nowak-Gocławski, prezes ANG Spółdzielni.

Idea stojąca za certyfikacją i inicjatywą B Corp jest prosta – biznes ma ogromny wpływ na całe swoje otoczenie, na świat, na nasze życie i powinien służyć czemuś więcej niż tylko powiększaniu zysku. Odpowiedzialność wobec społeczeństwa i środowiska jest ogromnie ważna. Inicjatywa powstała w 2006 roku i obecnie skupia prawie 3400 firm w 71 krajach świata, działających w 150 branżach. Wśród nich można wymienić takie marki jak Patagonia, The Body Shop, Triodos Bank, Innocent i wiele innych. Społeczność tworzą firmy, które nie chcą być najlepsze na świecie, ale najlepsza DLA świata. 

Patagonia jest jednym z najbardziej zaangażowanych społecznie przedsiębiorstw na świecie. Marka znana ze swojego pełnego szacunku podejścia do natury, od 1985 r. 1% przychodów przekazuje na ochronę przyrody. Jest także inicjatorem akcji mających na celu zmniejszenie szkodliwości działań człowieka na środowisko, a sama przy produkcji odzieży stosuje wyłącznie organiczną bawełnę. Inny przedstawiciel społeczności B Corp – The Body Shop, słynie ze sprzedaży kosmetyków wyprodukowanych z naturalnych składników, których opakowania wykonane są przy minimalnym zużyciu surowca. Polityka firmy zakłada także budowanie dobrych stosunków ze społeczeństwem, co nie zawsze oznacza natychmiastowy sukces finansowy. 

Triodos Bank, z kolei, jest wiodącym ekspertem w zakresie zrównoważonej bankowości. Łączy oszczędzających i inwestorów, którzy chcą zmienić świat, ze zrównoważonymi przedsiębiorcami, organizacjami i firmami z wybranych sektorów. Dzięki Triodos Bankowi wsparcie otrzymało wiele organizacji, które działają w sektorach środowiska, przyrody, przedsiębiorczości i pomocy społecznej oraz kulturze.

ANG Spółdzielnia dołączyła do tego grona.

Żmudny proces zakończony sukcesem

ANG otrzymała certyfikat dzięki spełnieniu rygorystycznych norm społecznych i środowiskowych, które odzwierciedlają jej zaangażowanie w realizację celów, także tych pozabiznesowych.

Proces certyfikacji opiera się na bardzo rozbudowanej ocenie działalności firmy we wszystkich obszarach: ładu i organizacji wewnętrznej, pracowniczym, dotyczącym relacji z klientami, dbałości o środowisko i społeczności. Audyt, będący elementem procesu, wymagał od nas udokumentowania i uszczegółowienia wszystkich najważniejszych aspektów i był przeprowadzany przez dwóch niezależnych analityków. To był długi i skomplikowany proces, ale jego wyniki niezmiernie nas ucieszyły i potwierdziły, że należymy do grona najlepszych dla świata – mówi Magdalena Mitraszewska, która odpowiada za proces certyfikacji B Corp w ANG.