Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego – czy to możliwe?

AGATA SAPIŃSKA PAŹDZIERNIK 2020

Nie każdy może sobie pozwolić na zakup mieszkania z własnych oszczędności. W takiej sytuacji optymalnym rozwiązaniem jest wzięcie kredytu hipotecznego. By pozytywnie przejść weryfikację zdolności kredytowej, należy spełnić określone warunki. Jednym z nich jest wymóg wniesienia wkładu własnego. Co w sytuacji, gdy nie masz zgromadzonego odpowiedniego kapitału? Czy kredyt hipoteczny bez wkładu własnego jest możliwy? Wyjaśniamy!

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego 2020

Rok 2014 przyniósł wiele zmian na rynku kredytów hipotecznych. Do tego czasu banki nie wymagały od kredytobiorców wkładu własnego i oferowały możliwość sfinansowania zakupu nieruchomości w 100%. Wprowadzona przez Komisję Nadzoru Finansowego Rekomendacja S zmieniła jednak te praktyki. Wraz z jej wejściem w życie stało się niemożliwe wzięcie kredytu hipotecznego bez wkładu własnego. Zgodnie z Rekomendacją S w 2014 roku wkład własny wynosił 5%, a od 2017 roku stanowi on 20% wartości nieruchomości, ale w szczególnych przypadkach banki mogą ten wkład własny zmniejszyć do 10 proc. Jednak w takiej sytuacji potrzebują ten wkład własny zabezpieczyć w postaci tzw. ubezpieczenia od niskiego wkładu własnego lub zabezpieczając środki z IKE czy IKZE.

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego 2020

Nie ma możliwości, aby na poczet wkładu własnego przyszły kredytobiorca wziął pożyczkę gotówkową czy pożyczkę hipoteczną. Osoba ubiegająca się o kredyt hipoteczny zobligowana jest do podpisania oświadczenia, że wkład własny nie pochodzi z kredytu gotówkowego czy innych zobowiązań zaciągniętych w instytucjach finansowych.

Jeśli nie gotówka to, co może być alternatywą do wkładu własnego?

Mimo że kredyt hipoteczny bez wkładu własnego nie jest możliwy, banki w swoich ofertach mają także rozwiązania przygotowane na różne scenariusze.

  • Scenariusz 1. Wkład własny w wysokości 10 proc.

Choć zgodnie z rekomendacją KNF powinniśmy mieć 20 proc. wkładu własnego, a jesteśmy w stanie wnieść 10 proc., bank może udzielić nam kredytu w wysokości 90 proc. zabezpieczając brakujący wkład własny w postaci tzw. ubezpieczenia od niskiego wkładu własnego. Brakujące 10 proc. może być uzyskane w wyniku blokady środków z IKE czy IKZE, czy zastawu papierów wartościowych Skarbu Państwa.

  • Scenariusz 2. Jesteśmy właścicielami działki i budujemy dom.

W tym scenariuszu posiadana przez nas działka wraz wykonanymi pracami stanowi nasz wkład własny. Jeśli jej wartość przekracza ponad 20 proc., bank nie wymaga od nas wniesienia wkładu własnego w gotówce. Niemniej warto pamiętać, że o wartości działki decyduje rzeczoznawca. Bank bierze także pod uwagę wartość wykonanych prac budowlanych oraz analizuje to, czy działka nie jest obciążona inną hipoteką.

  • Scenariusz 3. Jesteśmy właścicielem mieszkania, ale chcemy kupić większą nieruchomość z rynku pierwotnego, która jest jeszcze w trakcie budowy i będziemy ją finansować w ratach.

Starając się o kredyt hipoteczny warto pamiętać, że choć nasze mieszkanie nie jest wkładem własnym, to wkładem własnym mogą być środki pozyskane z jego sprzedaży. Warunek jest taki, że ostatnie środki dla developera muszą pochodzić z kredytu hipotecznego, który zaciągamy w banku.

Jeśli nie gotówka to, co może być alternatywą do wkładu własnego?

Powyższe rozwiązania mogą stanowić zabezpieczenie pod kredyt hipoteczny. Należy jednak pamiętać, że aby pozytywnie przejść weryfikację kredytową, powinniśmy także spełnić inne kryteria stawiane przez bank. One także mają wpływ na ocenę indywidualnej zdolności kredytowej. Poza wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego, wynikającymi z Rekomendacji S, banki mają swoje wymagania względem udzielania kredytów hipotecznych. Dlatego też starając się o kredyt warto skorzystać z wiedzy ekspertów, którzy w jasny i przejrzysty sposób omówią warunki, które powinien spełnić przyszły kredytobiorca. Pomogą też dopełnić formalności, aby cała procedura była jak najbardziej zrozumiała, a proces przebiegał spokojnie.