ANG z certyfikatem Great Place to Work ®

ANG GRUDZIEŃ 2020

Nasza firma otrzymała certyfikat Great Place to Work ® 2020-2021. Wyniki anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród społeczności ANG pokazują, że w sposobie zarządzania oraz traktowania swoich pracowników i współpracowników należymy do czołówki firm działających w Polsce.
Sumaryczny współczynnik zaufania naszej społeczności do ANG wynosi 91 proc. Przewyższa średni wskaźnik uzyskany w organizacjach o porównywalnej wielkości, wyróżnionych jako Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2020.

Jak nas oceniły osoby, które wzięły udział w badaniu?

Dziękujemy naszej społeczności za udział w badaniu, jeśli chcecie dołączyć do naszego zespołu, zapraszamy Rekrutacja – ANG Odpowiedzialne Finanse S.A.