> Aktualności > ANG z certyfikatem Great Place to Work ®

ANG z certyfikatem Great Place to Work ®

Nasza firma otrzymała certyfikat Great Place to Work ® 2020-2021. Wyniki anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród społeczności ANG pokazują, że w sposobie zarządzania oraz traktowania swoich pracowników i współpracowników należymy do czołówki firm działających w Polsce.
Sumaryczny współczynnik zaufania naszej społeczności do ANG wynosi 91 proc. Przewyższa średni wskaźnik uzyskany w organizacjach o porównywalnej wielkości, wyróżnionych jako Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2020.

Jak nas oceniły osoby, które wzięły udział w badaniu?

Dziękujemy naszej społeczności za udział w badaniu, jeśli chcecie dołączyć do naszego zespołu, zapraszamy Rekrutacja – Grupa ANG S.A.

Zmiany z Zarządzie

Uprzejmie informuje, że Rada Nadzorcza Grupy ANG S.A. przyjęła rezygnację Michała Kwaska z funkcji Członka Zarządu ze skutkiem na dzień Czytaj więcej

Grupa ANG S.A. z Gazelą Biznesu 2020

Kolejny raz znaleźliśmy się w prestiżowym gronie najbardziej dynamicznych i transparentnych polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP. "Tytuł Gazeli Biznesu otrzymaliśmy Czytaj więcej

Życzenia na Święta

Droga Społeczności ANG, Niezależnie od tego, czy w Święta spotkacie się z bliskimi twarzą w twarz, czy za pośrednictwem komputera Czytaj więcej

Wspieramy akcję Wirtualna Choinka

Wspieramy akcję Wirtualna Choinka Kolejny raz włączyliśmy się w przygotowanie świątecznych paczek dla potrzebujących i najuboższych. Analogicznie do ubiegłych lat Czytaj więcej