VIII Tydzień Konstytucyjny – promocja świadomego obywatelstwa

ANG GRUDZIEŃ 2020

10-17 grudnia br. odbędzie się  VIII Tydzień Konstytucyjny, organizowany przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy. Celem wydarzenia jest edukacja uczniów w zakresie praktycznych aspektów Konstytucji. W rolę nauczycieli wcielą się prawnicy, którzy prowadząc lekcje online, wyjaśnią na czym polegają prawa i wolność człowieka zapisane w Konstytucji. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Rzecznik Praw Obywatelskich.

Wspieramy ten projekt, bo edukacja młodzieży i promocja świadomego obywatelstwa są ważnymi obszarami społecznego zaangażowania Grupy ANG i Fundacji Nienieodpowiedzialni.