Zmiany z Zarządzie

ANG STYCZEŃ 2021

Uprzejmie informuje, że Rada Nadzorcza Grupy ANG S.A. przyjęła rezygnację Michała Kwaska z funkcji Członka Zarządu ze skutkiem na dzień 31.12.2020 r. Michał Kwasek pozostaje związany z Grupą jako jej Akcjonariusz. Od 01.01.2021 Zarząd Grupy pozostaje w składzie dwuosobowym, który tworzą: Artur Nowak-Gocławski, Prezes Zarządu oraz Katarzyna Dmowska, Wiceprezes Zarządu.

Często zadawane pytania