Podsumowanie akcji świątecznej ANG 2020

ANG STYCZEŃ 2021

W 2020 roku, analogicznie do ostatnich czterech lat, zadeklarowaliśmy, że środki z firmowego budżetu upominkowego przeznaczymy wybranym organizacjom pożytku publicznego. Zależało nam na tym, aby pomóc im wspierać tych, którzy często bez ich zaangażowania i opieki nie mogliby sobie poradzić. Na ten cel asygnowaliśmy 30 000 zł.

W okresie przedświątecznym, wraz życzeniami, poprosiliśmy Przyjaciół ANG o pomoc w rozdysponowaniu środków pomiędzy trzy organizacje. Dzięki indywidualnym wpłatom budżet wzrósł o 340 zł. Zgodnie z rekomendacją osób, biorących udział w projekcie, kwota 30 340 zł została rozdzielona w następujący sposób:
• 14 528 zł otrzyma Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot,
• 7 260 zł trafi do Kuchni Konfliktu,
• 8 552 zł otrzyma Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej.

Cieszymy się, że wspólnie z Przyjaciółmi ANG mogliśmy pomóc wspaniałym organizacjom i wnieść choć odrobinę radości w życie danej społeczności. W 2021 roku budżet na upominki świąteczne przekażemy kolejnym organizacjom.