Dlaczego warto mieć ubezpieczenie na życie?

AGATA SAPIŃSKA LUTY 2021

Dbamy o to, by naszym bliskim niczego nie brakowało. Robimy wiele, aby nasze pociechy mogły spokojnie cieszyć się dzieciństwem. Troszczymy się o zdrowie bliskich. A czy pamiętamy o sobie? Chociaż chcemy, aby życie układało się w jasnych barwach i po naszej myśli, to często zdarza się, że ma ono inny scenariusz, daleki od naszego. To jeden z wielu powodów, dla których warto pomyśleć o przyszłości zarówno swojej, jak też swoich bliskich i zadbać o ubezpieczanie na życie. Dzięki polisie na życie i zdrowie otrzymujemy nie tylko środki na leczenie, jeśli zajdzie taka potrzeba, ale przede wszystkim chronimy finansowo bliskich, kiedy sami już nie będziemy mogli tego zrobić.

Dlaczego warto mieć ubezpieczenie na życie? Zaczniemy od krótkiego wprowadzenia i wyjaśnienia, czym jest polisa na życie. To ochrona i wsparcie finansowe na wypadek m.in śmierci, poważnych zachorowań lub inwalidztwa osoby ubezpieczonej. Tym samym możemy skutecznie wesprzeć finansowo przyszłość swoją i swoich bliskich, kiedy sami nie będziemy w stanie tego zrobić.

Indywidualnie czy grupowo?

Na rynku mamy dostępne dwa rodzaje ubezpieczeniapolisę indywidulaną oraz ubezpieczenie grupowe. Pierwszą zawieramy my – osoba fizyczna, drugą nasz pracodawca, oferując ją jako element pakietu świadczeń socjalnych.

„Kluczowa różnica pomiędzy ubezpieczeniem indywidualnym a grupowym – poza stroną, która je podpisuje – sprowadza się do wysokości składki i świadczeń jakie dana polisa zawiera. W ubezpieczeniu grupowym składki są zwykle niższe, mają jednak niższe sumy ubezpieczenia i często ograniczony czas trwania. Polisa bowiem trwa tak długo, jak długo związani jesteśmy z danym pracodawcą. W ubezpieczeniu indywidualnym, zakres ochrony odpowiada naszym potrzebom i możliwościom. To my decydujemy o wysokościach świadczeń i czasu na jaki jest zawierana. Warto pamiętać, że posiadając ubezpieczenie grupowe możemy dodatkowo posiadać polisę indywidualną” – wyjaśnia Anna Wąsik, Ubezpieczenia na życie w Grupie ANG.

Jak widać na rynku mamy różne rodzaje ubezpieczeń. Do tego w ofertach towarzystw ubezpieczycieli znajduje się wiele wariantów. Załóżmy, że decydujemy się na zakup polisy indywidualnej, nie korzystamy z opcji ubezpieczenia grupowego. Wybór tej, która będzie optymalna dla nas może budzić wiele emocji, ale też pytań. Jakich? Od tego, na co zwrócić uwagę wybierając polisę na życie? Jakie obszary życia powinniśmy objąć ochroną? Czy powinniśmy rozważyć jedynie ubezpieczenie na życie czy także spojrzeć na szerszy zakres i wybrać polisę na życie i zdrowie?

Co obejmuje polisa na życie?

O zakresie ochrony, którą daje nam indywidualna polisa na życie decydujemy sami. Głównym jej celem jest finansowe zabezpieczenie nas, w takich momentach jak brak zdolności do pracy, jeśli np. po wypadku doznamy poważnego uszczerbku na zdrowiu, inwalidztwa; wtedy ubezpieczyciel może wypłacić nam środki na leczenie, hospitalizacje i rekonwalescencje. Z drugiej strony – polisa chroni finansowo bliskich, gdy nas już zabraknie. Co dzieje się z polisą, jeśli osoba ubezpieczona umrze? W takiej sytuacji odszkodowanie zostanie wypłacone osobie wskazanej w polisie, tzw. osobie uposażonej.

Co obejmuje polisa na życie?

Ubezpieczenie na życie – co przeanalizować wybierając polisę?

Na rynku mamy wiele wariantów ubezpieczenia na życie. Co więcej, choć cena ubezpieczenia w różnych towarzystwach może być taka sama bądź zbliżona, to zakres ochrony bywa różny. Co ciekawe, dziś towarzystwa ubezpieczeniowe oferują nawet polisy dla noworodków.

„Mając na uwadze fakt, że polisy, których koszt jest podobny, mogą różnić się kluczowymi parametrami, samodzielne porównanie ofert może być wyzwaniem. Dlatego też taką analizę warto rozpocząć od porównania zakresu ochrony oraz sumy ubezpieczenia. Istotnym elementem, który powinniśmy wziąć pod uwagę, jest suma ubezpieczenia i jej wysokość. To właśnie bazowa ochrona finansowa jaką my zapewniamy bliskim po naszej śmierci. Polisę możemy rozszerzać również o dodatkowe świadczenia, takie jak np. zachorowania, w tym nowotwór czy udar, pobyt w szpitalu, urazy oraz niezdolność do pracy. Warto zapoznać się także z tzw. wyłączeniami” – wyjaśnia Anna Wąsik, Ubezpieczenia na życie w Grupie ANG.

Czym jest suma ubezpieczenia?

Jednym z kluczowym parametrów, który powinniśmy przeanalizować wybierając ubezpieczenie na życie jest wspomniana suma ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia określa maksymalną kwotę odszkodowania, która zostanie wypłacona przez zakład ubezpieczeń w sytuacji zdarzenia, na jakie została zawarta polisa. Mówimy tu m.in. o sytuacji, w której osoba ubezpieczona doznała uszczerbku na zdrowiu lub ubezpieczony zmarł. Na sumę ubezpieczenia oraz wysokość składki mają wpływ takie czynniki jak: wiek ubezbieczonego, stan zdrowia, wykonywany zawód czy okres na jaki jest zawierana polisa” – wyjaśnia Anna Wąsik, Ubezpieczenia na życie w Grupie ANG.

Jest wiele elementów, które wpływają na kształt polisy na życie. Zanim jednak podpiszemy umowę zapoznajmy się z listą wyłączeń, czyli zdarzeń, które nie są objęte ochroną. Dzieje się tak w sytuacji zatajenia bądź podania nieprawdziwych informacji o stanie zdrowia. Innymi przykładami są: samobójstwo w określonym czasie, świadome ryzykowanie życiem i zdrowiem, uprawnie sportów ekstremalnych czy też doznanie uszczerbku na zdrowiu w wyniku prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu czy środków odurzających.

Co, jeśli nie mamy wystarczającej wiedzy, by samodzielnie podjąć decyzję o wyborze ubezpieczenia na życie? Możemy skorzystać z pomocy eksperta ubezpieczeniowego. Bez wątpienia pośrednik ubezpieczeniowy ma dostęp do ofert różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Dzięki jego szerokiej wiedzy, wspólnie z doradcą jesteśmy w stanie stworzyć polisę, która ochroni finansowo przyszłość naszą i naszych bliskich.

Czym jest suma ubezpieczenia na życie?