> Aktualności > Stałe oprocentowanie kredytów hipotecznych, ale jedynie na 5 lat

Stałe oprocentowanie kredytów hipotecznych, ale jedynie na 5 lat

Kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem – co oznacza w praktyce?

Nieco ponad 3 miesiące mają banki komercyjne oraz instytucje kredytowe na wprowadzenie wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie ekspozycji kredytów hipotecznych, które zostały zwarte w Rekomendacji S. Czy klienci mają już dostęp do pełnej oferty w zakresie kredytów hipotecznych ze zmienną stopą procentową, jak i kredytów ze stałą stopą procentową? A jeśli tak, to gdzie?


KNF oczekuje, że wytyczne Rekomendacji S dotyczące ofert ze stałymi stopami procentowymi zostaną wprowadzone przez banki spółdzielcze do dnia 31 grudnia 2022 r. Pozostałe banki i oddziały instytucji kredytowych mają czas do 30 czerwca br. Rekomendacja S odnosi się do obszarów, które mają podnieść bezpieczeństwo instytucji finansowych oraz ich klient

„W Rekomendacji S zawarte są wytyczne dotyczące m.in. okresu spłaty kredytów – tu bank powinien rekomendować okres spłaty zobowiązań nie dłuższy niż 25 lat. W przypadku podjęcia przez klienta decyzji o dłuższym horyzoncie czasowym, bank nie powinien udzielić kredytu, którego okres spłaty przekraczałby 35 lat. Dokument zawiera także rekomendacje dotyczące wyliczenia maksymalnej wysokości kredytu hipotecznego czy wysokości wymaganego wkładu własnego. Jednym z kluczowych obszarów Rekomendacji S jest wprowadzenie zapisów dotyczących tego, że bank powinien przedstawić klientom pełną ofertę w zakresie kredytów oprocentowanych zmienną stopą procentową, jak i stałą lub okresowo stałą stopą procentową” – wyjaśnia Tomasz Bujański, Wsparcie Ekspertów – Hipoteka w Grupie ANG SA.

Jedynie wybrane banki oferują kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem

Komisja Nadzoru Finansowego oczekuje, że banki oraz instytucje finansowe będą w jasny i przejrzysty sposób informować klientów o ofercie kredytów hipotecznych, w tym wskazując na specyfikę oferowanych produktów. Co to oznacza w praktyce?

„Potencjalny kredytobiorca powinien otrzymać wyjaśnienie na czym polegają różnice w rodzajach oprocentowania i co na nie wpływa. Wszystko po to, aby mógł podjąć decyzję rozważając wszelkie za i przeciw danym rodzajom oprocentowania. Szczególnie że oprocentowanie stałe, wbrew temu, co mogłoby się wydawać, wcale nie obowiązuje w całym okresie kredytowania. Owa stała stopa procentowa obowiązuje okresowo, przez pierwszych 5 lat. W Polsce żaden z banków nie zdecydował się na udostępnienie klientom kredytu hipotecznego ze stałym oprocentowaniem w całym okresie obwiązywania umowy. Dlatego po upływie 5 lat, kredytobiorca, który zdecydował się na oprocentowanie stałe, będzie musiał zdecydować, czy przejdzie na oprocentowanie zmienne czy też pozostanie przy oprocentowaniu stałym – o ile bank dopuszcza, by po tym czasie była taka możliwość. Jeśli tak, to oprocentowanie stałe zostanie wyliczone ponownie, uwzględniając aktualną sytuację rynkową” – wyjaśnia Tomasz Bujański, Grupa ANG SA.

„Warto nadmienić, że kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem nie jest jeszcze dostępny we wszystkich bankach komercyjnych. Jak na razie oferuje go 5 instytucji finansowych: ING Bank Śląski, Bank Millennium, Pekao SA, PKO BP oraz Santander. Jednak w związku ze zbliżającym się terminem określonym w Rekomendacji S, nad takim rozwiązaniem pracują także pozostałe banki. W najbliższych miesiącach możemy spodziewać się, że ta lista zostanie rozszerzona” – dodaje ekspert Grupy ANG SA.

Wyniki Grupy ANG za III kwartał 2021 r.

Nasza firma w III kwartale br. dalej urosła w zakresie sprzedaży produktów finansowych. • Grupa ANG odnotowała 16% wzrost ze Czytaj więcej

NNO21
Bez lukrowania rzeczywistości – nieczystość w życiu i biznesie

26 października br. w Centrum Konferencyjnym Muzeum POLIN przedstawiciele świata nauki, biznesu oraz organizacji pozarządowych spotkali się podczas IX Konferencji Czytaj więcej

Tomasz Bujański
Kolejna podwyżka stóp procentowych stała się faktem. Co to oznacza w praktyce? – wyjaśnia Tomasz Bujański z Grupy ANG SA.

O ile sama podwyżka stóp procentowych nie jest zaskoczeniem, to jej skala już tak. Stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego została Czytaj więcej

Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży
Powiększyło się grono Sygnatariuszy Odpowiedzialnej Sprzedaży

ERGO Hestia dołączyła do grona Sygnatariuszy Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży.26 października br. trakcie IX Konferencji Nienieodpowiedzialnych, która odbyła się pod hasłem Czytaj więcej