Stałe oprocentowanie kredytów hipotecznych, ale jedynie na 5 lat

ANG MARZEC 2021

Nieco ponad 3 miesiące mają banki komercyjne oraz instytucje kredytowe na wprowadzenie wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie ekspozycji kredytów hipotecznych, które zostały zwarte w Rekomendacji S. Czy klienci mają już dostęp do pełnej oferty w zakresie kredytów hipotecznych ze zmienną stopą procentową, jak i kredytów ze stałą stopą procentową? A jeśli tak, to gdzie?


KNF oczekuje, że wytyczne Rekomendacji S dotyczące ofert ze stałymi stopami procentowymi zostaną wprowadzone przez banki spółdzielcze do dnia 31 grudnia 2022 r. Pozostałe banki i oddziały instytucji kredytowych mają czas do 30 czerwca br. Rekomendacja S odnosi się do obszarów, które mają podnieść bezpieczeństwo instytucji finansowych oraz ich klient

„W Rekomendacji S zawarte są wytyczne dotyczące m.in. okresu spłaty kredytów – tu bank powinien rekomendować okres spłaty zobowiązań nie dłuższy niż 25 lat. W przypadku podjęcia przez klienta decyzji o dłuższym horyzoncie czasowym, bank nie powinien udzielić kredytu, którego okres spłaty przekraczałby 35 lat. Dokument zawiera także rekomendacje dotyczące wyliczenia maksymalnej wysokości kredytu hipotecznego czy wysokości wymaganego wkładu własnego. Jednym z kluczowych obszarów Rekomendacji S jest wprowadzenie zapisów dotyczących tego, że bank powinien przedstawić klientom pełną ofertę w zakresie kredytów oprocentowanych zmienną stopą procentową, jak i stałą lub okresowo stałą stopą procentową” – wyjaśnia Tomasz Bujański, Wsparcie Ekspertów – Hipoteka w Grupie ANG SA.

Jedynie wybrane banki oferują kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem

Komisja Nadzoru Finansowego oczekuje, że banki oraz instytucje finansowe będą w jasny i przejrzysty sposób informować klientów o ofercie kredytów hipotecznych, w tym wskazując na specyfikę oferowanych produktów. Co to oznacza w praktyce?

„Potencjalny kredytobiorca powinien otrzymać wyjaśnienie na czym polegają różnice w rodzajach oprocentowania i co na nie wpływa. Wszystko po to, aby mógł podjąć decyzję rozważając wszelkie za i przeciw danym rodzajom oprocentowania. Szczególnie że oprocentowanie stałe, wbrew temu, co mogłoby się wydawać, wcale nie obowiązuje w całym okresie kredytowania. Owa stała stopa procentowa obowiązuje okresowo, przez pierwszych 5 lat. W Polsce żaden z banków nie zdecydował się na udostępnienie klientom kredytu hipotecznego ze stałym oprocentowaniem w całym okresie obwiązywania umowy. Dlatego po upływie 5 lat, kredytobiorca, który zdecydował się na oprocentowanie stałe, będzie musiał zdecydować, czy przejdzie na oprocentowanie zmienne czy też pozostanie przy oprocentowaniu stałym – o ile bank dopuszcza, by po tym czasie była taka możliwość. Jeśli tak, to oprocentowanie stałe zostanie wyliczone ponownie, uwzględniając aktualną sytuację rynkową” – wyjaśnia Tomasz Bujański, Grupa ANG SA.

„Warto nadmienić, że kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem nie jest jeszcze dostępny we wszystkich bankach komercyjnych. Jak na razie oferuje go 5 instytucji finansowych: ING Bank Śląski, Bank Millennium, Pekao SA, PKO BP oraz Santander. Jednak w związku ze zbliżającym się terminem określonym w Rekomendacji S, nad takim rozwiązaniem pracują także pozostałe banki. W najbliższych miesiącach możemy spodziewać się, że ta lista zostanie rozszerzona” – dodaje ekspert Grupy ANG SA.