Odwaga niejedno ma imię

EDYTA MISZCZUK MARZEC 2021

Dla 75 proc. Polaków aktem odwagi obywatelskiej jest zostanie dawcą organu. W życiu osobistym 68 proc. wskazuje na odejście od osoby, która stosuje przemoc. Według 61 proc. Polaków największą odwagą jest otwarcie własnego biznesu a 53 proc. wskazuje, że zainwestowanie w niego wszystkich swoich oszczędności – wynika z badania „Polacy o odwadze”, które na zlecenie Grupy ANG SA przeprowadził butik badawczy Maison & Partners.

Odwaga uruchamia gotowość do działania, podjęcia ryzyka nawet wtedy, gdy pojawia się dyskomfort oraz niepewność o to, co przyniesie przyszłość. To bez wątpienia ważny i ciekawy temat, który odnosi się do różnych aspektów codziennego życia, w tym postaw obywatelskich, życia osobistego czy zawodowego. Autorzy badania „Polacy o odwadze” zapytali respondentów, które zachowania są przez nich kojarzone z odwagą.

Spośród podanych w badaniu przykładów za największy akt odwagi respondenci uznali zostanie dawcą organu, na co wskazało aż 75 proc. Polaków. Ponad połowa rodaków jest przekonana, że odwagi wymaga sprzeciwienie się autorytetom w obronie własnych przekonań oraz rezygnacja z pracy ze względu na nieodpowiedzialne działania firmy. Udział w proteście lub demonstracji czy zaprzestanie kupowania produktów firmy działającej nieetycznie nie jest postrzegane przez Polaków jako akt dużej odwagi. W obszarze życia prywatnego największe akty odwagi to te, związane z „wyrwaniem się” z niedobrej, nieszczęśliwej sytuacji. Ponad połowa Polaków ma poczucie, że proaktywne działania na rzecz osiągnięcia szczęścia także wymagają odwagi. Są to na przykład: przeprowadzka do innego kraju ze względu na pracę lub miłość (59 proc.), porzucenie dotychczasowego życia, aby realizować pasję (56 proc.), przeprowadzka do innego miasta ze względu na pracę lub miłość (53 proc.) – powiedziała autorka badania, prof. dr hab. Dominika Maison z Uniwersytetu Warszawskiego.

Polacy o odwadze
Badanie „Polacy o odwadze”, realizacja butik badawczy Maison & Partners,
na zlecenie Grupy ANG.

Odwaga w życiu nas – obywateli staje się jedną z kluczowych wartości, bo jest wyrazem myślenia nie tylko o sobie, ale o całym społeczeństwie. Wartością, która bez wątpienia może wyznaczyć nowy kierunek rozwoju firm, a co za tym idzie warunków pracy i życia kolejnych pokoleń. Bez odwagi współpracownicy nie staną w obronie własnego zdania, nie ma przestrzeni na innowacje, wymianę myśli czy szacunek dla różnorodności. Odwaga obywatela – współpracownika, który mówi głośno „nie” firmie, w której nie są przestrzegane prawa człowieka, powiedzenie „nie” przełożonemu, który zachowuje się nieetycznie, czyli bycie w zgodzie ze sobą, niezależnie od konsekwencji, jest wyrazem wielkiej dojrzałości. Tę dojrzałość także powinniśmy mieć w sobie my – konsumenci, buntując się i przestając kupować produkty od firm, które działają nieodpowiedzialnie. To głos, którego firmy nie będą mogły zlekceważyć – powiedział Artur Nowak-Gocławski, prezes Grupy ANG SA.

W obszarze zawodowym największej odwagi w oczach Polaków wymagają: otwarcie własnego biznesu (61 proc.) oraz zmiana branży po wielu latach pracy (60 proc.). Zachowania z obszaru finansów są postrzegane jako wymagające najmniej odwagi ze wszystkich. Za akt dużej odwagi w decyzjach finansowych przez połowę Polaków uznawane jest zainwestowanie wszystkich oszczędności w nowy biznes (53 proc.).

„Polacy o odwadze” – informacje o badaniu
Badanie „Polacy o odwadze” zostało zrealizowane w pierwszym kwartale 2021 roku na zlecenie Grupy ANG SA przez butik badawczy Maison & Partners. Jego celem było zrozumienie postaw wobec zachowań Polaków związanych z odwagą. Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI na panelu badawczym Ariadna, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie losowo-kwotowej (reprezentatywność ze względu na: płeć, wiek, wielkość miejscowości zamieszkania) dorosłych Polaków, N=1093.

Dlaczego Grupa ANG zdecydowała się na przyjrzenie się postawom Polaków wobec odwagi?

Grupa ANG bez wątpienia należy do firm, które od początku istnienia dowodzą, że odwaga jest w jej DNA. Firma powstała w formule spółdzielni, a obecnie finalizuje proces przekształcenia w spółkę pracowniczą. Jako pierwsza firma z branży finansowej zaczęła komunikować, że nie akceptuje missellingu, czyli sprzedaży klientom usług lub produktów, których nie potrzebują, nie rozumieją, na który ich nie stać lub za niegodziwą cenę.
Grupa ANG od lat też angażuje się w pracę nad budowaniem zaufania społecznego do branży finansowej, edukację i przedsiębiorczość. Jako jedyna z branży finansowej posiada prestiżowy certyfikat B Corp, który jest potwierdzeniem spełnienia rygorystycznych norm społecznych i środowiskowych. W Grupie ANG 2021 rok został ogłoszony rokiem odważnego życia.

Często zadawane pytania