15 naszych praktyk w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2020”

ANG KWIECIEŃ 2021

Dziś miała miejsce premiera Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2020. Dobre praktyki”. Do tegorocznej edycji zgłosiliśmy 15 praktyk (11 wieloletnich oraz 4 nowe).Dobre praktyki

Bardzo nam miło, że Forum Odpowiedzialnego Biznesu doceniło nasze zaangażowanie i opublikowało wszystkie zgłoszone projekty. Tym bardziej, że to już ósma edycja, w której publikowane są inicjatywy Grupy ANG. Wierzymy także, że tym samym informacje o naszym zaangażowaniu społecznym oraz inicjatywach na rzecz zrównoważonego rozwoju mogą stać się inspiracją dla innych.

Jakie praktyki zgłosiliśmy? Lista nowych dobrych praktyk obejmuje:

 • Certyfikat BCorp – najlepsi dla świata
 • Wsparcie w czasie pandemii
 • “Finanse w czasach epidemii”
 • ANG4LIFE

Lista praktyk długoletnich:

 • Szkolenia w ANG
 • Psychohigiena w ANG
 • Biblioteka zakładowa
 • Świąteczna akcja charytatywna
 • Proekologiczna polityka marketingowa
 • Ład ANG
 • Konferencja „Nienieodpowiedzialni”
 • Świąteczne paczki dla potrzebujących
 • Nienieodpowiedzialni
 • Program etyczny

Raporty wraz z opisami dostępny jest na:

http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2021/04/FOB_Raport2020.pdf

 

Często zadawane pytania