Wiek i płeć odwagi

EDYTA MISZCZUK MAJ 2021

Jak wynika z badania „Polacy o odwadze”, które zostało przeprowadzane na zlecenie Grupy ANG, określeniami, które najczęściej kojarzą się z odwagą są: męstwo, podejmowanie ryzyka, pewność siebie, działanie w słusznej sprawie, śmiałość i bycie nieustraszonym. Niemniej w zależności od wieku i płci widoczne są istotne różnice. Jakie?


„Odwaga jest czym innym dla kobiet a czym innym dla mężczyzn. I tak, kobiety częściej kojarzą odwagę z podejmowaniem ryzyka i działaniem w słusznej sprawie. Tym samym z ich perspektywy odwaga jest zachowaniem, dzieje się w danym momencie, pod wpływem konkretnych czynników czy też emocji. W oczach mężczyzny odwaga jawi się jako męstwo i brawura, co bardziej odnosi się do cech charakteru. Różnice w postrzeganiu odwagi widoczne są także w zależności od wieku. W tym przypadku widzimy dwa skrajne podejścia. Osobom w wieku 18-24 lat częściej niż innym odwaga kojarzy się z pewnością siebie, podejmowaniem ryzyka, śmiałością, wytrwałością, niezależnością i brawurą, podczas gdy dla najstarszej grupy Polaków (55+) odwaga to bardziej działanie w słusznej sprawie, niezgoda na zło i niesprawiedliwość, odpowiedzialność, uczciwość i zaangażowanie w trudne sprawy wspólne” – powiedziała prof. dr hab. Dominika Maison z Uniwersytetu Warszawskiego.


Różne motywacje w zależności od wieku i płci
Czynnikami różnicującymi motywacje do bycia odważnym są wiek i płeć. W tym aspekcie najbardziej wyróżniają się najstarsi. Częściej niż inni wskazują chęć ochrony najbliższych, wsparcia bliskich, a także chęć postępowania zgodnie z własnym sumieniem oraz działania zgodnie z zasadami etyki. Osoby najmłodsze bardziej niż pozostałe są wrażliwe na zdanie innych. Chcą pokazać innym, że dają radę w trudnej sytuacji, nie chcą być postrzegane jako tchórze, ale też motywuje je zmiana swojej własnej sytuacji, z której nie są zadowolone. Osoby w wieku 25-44 lat częściej niż pozostali, jako czynnik motywujący do odwagi, wskazują pieniądze. A jak wygląda sytuacja w odniesieniu do płci? Otóż kobiety częściej jako czynnik motywujący do bycia odważną wskazują chęć postępowania zgodnie z własnymi zasadami. Mają większą chęć do udowodnienia samej sobie, że coś potrafią. Chcą także być wzorem dla swoich dzieci częściej niż ma to miejsce w przypadku mężczyzn.

„Odwaga utożsamiana z podejmowaniem odważnych decyzji, stawaniem w obronie własnych przekonań, pewnością siebie czy też podejmowaniem ryzyka wydaje się być tak rozumianą przez 20-30 latków. To oni w głównej mierze nie zgadzają się z zastaną rzeczywistością, głośno deklarują swoje oczekiwania, co szczególnie widać na przykładzie oczekiwań wobec firm, w których pracują. Co my jako biznes, społeczeństwo możemy zrobić, aby także te i wcześniejsze pokolenia miały przestrzeń do wyrażania własnych myśli, potrzeb, aby były im przypisywane takie cechy jak pewność siebie? Jak wzmocnić kobiety w przekonaniu, że są ważnym i cennym pierwiastkiem społeczeństwa i bez ich zaangażowania i rozwoju pełen rozkwit organizacji i społeczeństwa nigdy nie będzie możliwy? Powyższe pytania bez wątpienia są i będą kluczowe z punktu widzenia firm, których rolą jest budowanie przestrzeni (zawodowej i społecznej), w której współpracownicy – niezależnie od wieku, płci, swoich doświadczeń i lęków – będą spełniać się zawodowo oraz mieć odwagę, by sięgać po więcej” – powiedział Artur Nowak-Gocławski, prezes Grupy ANG SA.