Większościowy pakiet własnościowy Grupy ANG w rękach współpracowników

ANG MAJ 2021

Grupa ANG zakończyła proces przekształcenia w spółkę pracowniczą. Większościowy pakiet akcji, czyli ponad 59 proc. jest w posiadaniu współpracowników centrali oraz sieci sprzedaży. Tym samym 355 akcjonariuszek i akcjonariuszy współdecyduje o kierunkach rozwoju firmy. Część kapitału zostanie przeznaczone na inwestycje, część trafi jeszcze do współpracowników. W rękach założycieli docelowo pozostanie pakiet mniejszościowy, nieco ponad 30 proc.

Grupa ANG powstała w 2010 roku w formule spółdzielni, kierując się zasadami współwłasności i współdecydowania. Stała się tym samym atrakcyjnym miejscem pracy dla ekspertów i ekspertek kredytowych i ubezpieczeniowych, którzy kooperację, dobro wspólne oraz dostarczanie ludziom usług, których potrzebują, rozumieją, za godziwą cenę uważają za podstawę funkcjonowania w branży finansowej.

„Za decyzją przekształcenia ANG w spółkę na Walnym Zgromadzeniu opowiedziało się 97 proc. obecnych. Był to wyraźny sygnał, że nasi współpracownicy i współpracowniczki mają świadomość, iż by móc realizować ambitne cele rozwoju – pamiętając jednocześnie o służebnej roli wobec społeczeństwa i wpływie na otoczenie, w którym funkcjonujemy –konieczne jest wypłynięcie na jeszcze szersze wody. A to w praktyce oznacza inwestycje w ludzi, poszerzanie grona ekspertów, wdrożenie nowych technologii i poszukiwanie nowych produktów i usług” – powiedział Artur Nowak-Gocławski, prezes Grupy ANG SA.

„Zgodnie z przyjętymi w procesie przekształcenia założeniami, dziś większościowy pakiet własnościowy jest w rękach naszych współpracowniczek i współpracowników. To ważny i przełomowy moment w historii naszej działalności. Rozumiemy, że stając się spółką pracowniczą, w której głos posiada 355 akcjonariuszek i akcjonariuszy pracujących w ANG wspólnie bierzemy odpowiedzialność za przyszłość firmy i jej interesariuszy. To też nasz głos do świata, że to pracownicy, współpracownicy tworzą wartość firmy i powinni też korzystać z prawa do współwłasności. Naszym zdaniem akcjonariat pracowniczy jest przyszłością biznesu” – dodaje prezes Grupy ANG. „To nie koniec rozwoju naszego akcjonariatu pracowniczego. Podjęliśmy też decyzję o uruchomieniu programu nowych akcji, które będą emitowane w latach 2021 – 2023 z przeznaczeniem zarówno dla obecnych akcjonariuszek i akcjonariuszy, jak i naszych nowych współpracowników, których do nas zapraszamy” – mówi Artur Nowak-Gocławski.

Grupa ANG od początku istnienia wyróżnia się na tle firm z branży finansowej, w tym pośredników kredytowo-ubezpieczeniowych. Jako jedyna z branży finansowej posiada prestiżowy certyfikat B Corp, który jest potwierdzeniem spełnienia rygorystycznych norm społecznych i środowiskowych. Tym samym Grupa ANG znajduje się na liście firm uznawanych za najlepsze dla świata. Widać to m.in. na przykładzie tego, że w swojej strategii biznesowej kieruje się odpowiedzialną sprzedażą – nie akceptuje missellingu, czyli sprzedaży klientom usług lub produktów, których nie potrzebują, nie rozumieją, na który ich nie stać lub za niegodziwą cenę. Do tego, w sposobie zarządzania i traktowania swoich interesariuszy należy do czołówki firm działających w Polsce, co potwierdzają Certyfikat Great Place to Work® 2020 – 2021 oraz Certyfikat Super Etyczna Firma.

O procesie przekształcenia
Proces przekształcenia został zapoczątkowany w czerwcu 2019 roku podczas walnego zgromadzenia spółdzielców. W jego wyniku został złożony wniosek do KRS o rejestrację. W październiku 2020, w wyniku przekształcenia ANG Spółdzielni w Krajowym Rejestrze Sądowym, została zarejestrowana Grupa ANG Spółka Akcyjna.
Obecnie Grupę ANG tworzy ponad 350 akcjonariuszek i akcjonariuszy oraz funkcjonuje ponad 900 ekspertek i ekspertów kredytowych i ubezpieczeniowych z całej Polski.