Listek CSR Polityki za 2020 r. dla ANG

ANG CZERWIEC 2021

Grupa ANG po raz szósty została wyróżniona w zestawieniu Listki CSR POLITYKI, w tym roku otrzymując Biały Listek CSR.

Już po raz dziesiąty tygodnik POLITYKA we współpracy z firmą doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprosił firmy działające w Polsce do przeglądu ich rozwiązań wspierających zrównoważony rozwój i zaangażowanie społeczne.

Biały Listek CSR POLITYKI otrzymują firmy, które włączają kwestię zrównoważonego rozwoju w swoje działania biznesowe, promują dobre praktyki i inspirują innych (np. praktyki z obszaru pracy, etyki, relacji z klientami, zaangażowania społecznego), ciągle doskonalą swoje działania w tym zakresie na rzecz efektywnego zarządzania wpływem swojej firmy na otoczenie. Podczas tegorocznej edycji organizatorzy koncentrowali się na tym czy firmy i w jakim zakresie podejmowały inicjatywy na rzecz przeciwdziałania ekonomicznym i społecznym skutkom pandemii oraz na działaniach związanych z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko.

Dyplom


Lista laureatów dostępna jest na stronie: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/listkicsr

Często zadawane pytania