Grupa ANG ze zdalnym systemem tłumaczenia języka migowego

EDYTA MISZCZUK CZERWIEC 2021

Grupa ANG jako jedyny pośrednik kredytowo-ubezpieczeniowy udostępnia bezpłatną pomoc tłumacza migowego i ułatwia osobom głuchym kontakt z ekspertami finansowymi. Usługa została uruchomiona we współpracy z Migam.org

Od początku działalności w centrum zainteresowania stawiamy człowieka, z jego potrzebami i wyznaniami, także wynikającymi z mechanizmów mających miejsce w branży finansowej. Grupa ANG dołączyła grona spółek, które wprowadziły możliwość komunikowania się w PJM dołączyła Grupa ANG.

Zobowiązaniem branży finansowej wobec swoich klientów jest zapewnienie dostępu do usług i produktów w sposób odpowiedzialny, zrównoważony, bez wykluczania jakiejkolwiek grupy społecznej. Nie chodzi tylko o to, byśmy oferowali przejrzyste, zrozumiałe i proste produkty finansowe, za godziwą cenę, ale także kluczowe jest skupienie się na budowaniu świadomości i zapewnieniu dostępu do nich wszystkim konsumentom. Dlatego też nawiązanie współpracy z Migam i zapewnienie dostępu do wiedzy naszych ekspertów osobom z grup potencjalnie wykluczonych, które mogą być narażone na różne, negatywne dla nich konsekwencje podyktowane zakupem produktów finansowych, było oczywistym krokiem w rozwoju naszej firmy. Dodatkowym argumentem było także to, że wśród współpracowników ANG są także osoby głuche, stąd też podążamy za ich rekomendacją – powiedział Artur Nowak-Gocławski, Prezes Zarządu

Według szacunków Polskiego Związku Głuchych w Polsce jest ok. 3 mln osób z uszkodzonym słuchem w stopniu lekkim (z niedosłuchem), 800 – 900 tys. słabosłyszących i 50-150 tys. osób głuchych, które komunikują się głównie przy pomocy polskiego języka migowego (PJM), w tym sięgają po wiedzę specjalistyczną. Dzięki technologii stosowanej przez Migam osoby głuche za pomocą komputera, tabletu czy telefonu z dostępem do Internetu komunikują się z urzędami czy firmami.