Różnorodność i kultura włączająca krok po kroku. Praktyczny przewodnik dla organizacji

KATARZYNA NOWAK CZERWIEC 2021

Bardzo zależy nam na budowaniu kultury włączającej w ANG, aby każdy i każda czuł_a się dobrze, szanowany_a i doceniany_a. W nasz manifest wpisane jest, że z różnorodności czerpiemy siłę – jesteśmy otwarci na każdego człowieka bez względu na płeć, wiek, pochodzenie czy inne cechy. Od 2013 r. jesteśmy sygnatariuszami Karty Różnorodności, która zobowiązuje nas m.in. do przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy i podejmowania działań na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość organizacji do zaangażowania wszystkich współpracowników oraz partnerów biznesowych w te działania.

Rok temu zaangażowaliśmy się w pracę grupy roboczej przy Polskim Instytucie Praw Człowieka i Biznesu, w ramach której stworzony został poradnik „Różnorodność i kultura włączająca krok po kroku. Praktyczny przewodnik dla organizacji”. Jego premiera odbyła się podczas dzisiejszego seminarium, na którym praktycy i praktyczki z różnych organizacji, w tym. m.in. Orange Polska, AstraZeneca, Netguru, LOTTE Wedel, CD PROJEKT RED, CWS Polska, BNP Paribas, IKEA oraz z Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu i Divercity+ oraz naszej, dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu różnorodności i budowania kultury włączającej.

Artur Nowak-Gocławski, Prezes Zarządu Grupy ANG, wziął udział w panelu „O wartościach w biznesie”, czyli o powodach powstania przewodnika i wyzwaniach dotyczących wdrażania D&I w firmach w Polsce, a Katarzyna Nowak, CSR Manager, mówiła o tym jak zacząć rozmawiać o różnorodności. Artur Nowak-Gocławski jest również autorem rozdziału poradnika o przywództwie włączającym.

Podręcznik przeznaczony jest dla osób, które chcą w swoich organizacjach wprowadzać zarządzanie różnorodnością i budować inkluzywną kulturę organizacyjną. Zawiera odpowiedzi na najbardziej aktualne pytania, zbudowany jest wokół tematów, które przez ostatni rok wydawały się najbardziej istotne w kontekście zarządzania różnorodnością i tworzenia włączającej kultury organizacyjnej. Zawiera także listy sprawdzające, które mogą posłużyć jako drogowskazy dla realizowanych działań. Publikacja to efekt pracy grupy D&I Roundtable oraz Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu,  Divercity+ i niezależnych ekspertów_ek. Powstała przy wsparciu finansowym Ambasady Królestwa Niderlandów w Polsce i jest dostępna bezpłatnie w wersji elektronicznej.

 
Zapraszamy do zapoznania się z publikacją – link.