Czy Rekomendacja S ograniczyła okres kredytowania dla kredytów hipotecznych do 25 lat?

EDYTA MISZCZUK LIPIEC 2021

Do 30 czerwca br. banki, z wyłączeniem banków spółdzielczych oraz instytucje kredytowe, miały czas na wdrożenie wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego zawartych w Rekomendacji S. Z jakimi zmianami od 1 lipca muszą liczyć się osoby, które kredytem hipotecznym chcą sfinansować zakup nieruchomości? Na jaki maksymalnie czas można zaciągnąć zobowiązanie wobec banku? W jaki sposób wprowadzenie wytycznych KNF wpłynęło na zdolność kredytową?
– wyjaśnia Tomasz Bujański z Grupy ANG.

Celem Rekomendacji S jest obniżenie ryzyka ponoszonego zarówno przez instytucje finansowe, jak i konsumentów, którzy zaciągają zobowiązanie na lata. Od 1 lipca br. w bankach komercyjnych oraz instytucjach kredytowych zaczęły obowiązywać nowe zasady w zakresie ekspozycji hipotecznych. Jedną z kluczowych zmian jest zapewnienie klientom dostępu do kredytu hipotecznego nie tylko ze zmienną, ale również ze stałą stopą procentową. Więcej, potencjalny kredytobiorca powinien zostać poinformowany o tym, na czym owa różnica w oprocentowaniu polega i z jakimi ryzykami się wiąże.

Rodzaje oprocentowania kredytu hipotecznego

Dziś kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem dostępny jest już we wszystkich bankach komercyjnych. Niemniej żadna z instytucji nie ma w swojej ofercie kredytu hipotecznego ze stałym oprocentowaniem w całym okresie obwiązywania umowy. Stąd też, jeśli decydujemy się na kredyt hipoteczny z oprocentowaniem stałym (precyzyjniej „okresowo stałym”), powinniśmy mieć na uwadze fakt, że stała stopa procentowa obowiązuje przez pierwszych 5 lub 7 lat, w zależności od oferty konkretnego banku. Po upływie tego czasu ponownie będziemy musieli podjąć decyzję o tym, z jakim oprocentowaniem będziemy kontynuować spłatę kredytu.

Kredyt hipoteczny tylko na 25 lat?
Z perspektywy potencjalnego kredytobiorcy Rekomendacja S, poza między innymi wspomnianymi już rodzajami oprocentowania, ale także wytycznymi dotyczącymi wyliczenia maksymalnej wysokości kredytu hipotecznego, wysokości wymaganego wkładu własnego, wprowadziła zmiany dotyczące okresu spłaty zobowiązania. Otóż obecnie banki powinny rekomendować okres spłaty kredytu nie dłuższy niż 25 lat.

Czy to jest jednoznaczne z tym, że nie możemy zaciągnąć kredytu hipotecznego na więcej lat? 25 lat to czas rekomendowany, ale okres spłaty kredytu hipotecznego nie może przekraczać 35 lat. Niemniej, jeśli decydujemy się na dłuższy horyzont czasowy to bank podejmując decyzję kredytową zobowiązany jest do zweryfikowania czy posiadamy zdolność kredytową na okres 25 lat. W praktyce oznacza to, że wraz z innymi wytycznymi dotyczącymi szacowania przez banki ryzyka kredytowego – nasza zdolność kredytowa od 1 lipca jest zauważalnie niższa.