> Uncategorized > Zarobki w obcej walucie a kredyt hipoteczny

Zarobki w obcej walucie a kredyt hipoteczny

Co może zrobić osoba, która chciałaby kupić mieszkanie na kredyt, ale nie otrzymuje wynagrodzenia w złotówkach? Czy może wnioskować o kredyt hipoteczny, a jeśli tak, jakie kryteria powinna spełnić? Wyjaśnia Tomasz Bujański, Wsparcie Ekspertów – Hipoteka w Grupie ANG SA.


Banki w Polsce, realizując zalecenia Rekomendacji S, udzielają kredytów w walucie, w której kredytobiorcy uzyskują większość swojego dochodu. Jednocześnie z oferty banków zniknęły kredyty udzielane we frankach szwajcarskich czy funtach brytyjskich. W praktyce w tym momencie możemy spotkać jedynie kredyty udzielane w euro, dolarze amerykańskim, koronach szwedzkich i koronach norweskich. Oznacza to, że osoby, które całość dochodów gospodarstwa domowego uzyskują w walucie obcej innej niż wymienione wyżej nie mają dziś możliwości ubiegania się o kredyt hipoteczny. Więcej możliwości pojawia się, jeśli oprócz dochodu w walucie obcej klienci uzyskują dochód w złotówkach. Wtedy, jeśli suma dochodów złotówkowych będzie wyższa niż dochody w walucie, banki będą mogły udzielić kredytu złotówkowego. Inna rzecz, że nie wszystkie banki akceptują dochody w walutach obcych. Zdarzają się też takie przypadki, gdy bank dopuszcza finansowanie w złotówkach nawet jeśli dochód walutowy jest wyższy niż złotówkowy – wówczas przyjmuje do wyliczenia zdolności tylko część dochody walutowego nie wyższą niż dochód w PLN.

Trzeba też pamiętać, że niezależnie od mechanizmu opisanego wyżej banki przyjmując do zdolności dochody w walucie innej niż waluta kredytu zobowiązane są do uwzględnienia ryzyka zmiany kursu walut i dlatego zgodnie z obowiązującą rekomendacją S stosują 50% deprecjację tego dochodu. Inne ograniczenia dotyczące osób uzyskujących dochody w walutach obcych to:
– wymagany wyższy wkład własny (dla osób uzyskujących dochód wyłącznie w walucie obcej i starających się o kredyt w tej walucie wymagany wkład własny może wynosić nawet 40%),
– ograniczenia dotyczące źródeł dochodu (np. brak akceptacji dochodu z tyt. działalności gospodarczej prowadzonej za granicą).

Jesteśmy na liście Najlepszych Miejsc Pracy w Europie

21 września br. zostały ogłoszone europejskie wyniki konkursu Great Place To Work. Grupa ANG znalazła się na liście 150 Najlepszych Czytaj więcej

Artur Nowak-Gocławski, prezes Grupy ANG
Rekordowe wyniki ze sprzedaży kredytów w drugim kwartale

Łączna wartość kredytów hipotecznych i kredytów gotówkowych udzielonych w II kwartale br. przy wsparciu naszych ekspertów kredytowych wyniosła blisko 2 Czytaj więcej

Innowacja Miesiąca
Narzędzia dla ekspertów ogłoszone innowacją miesiąca

Nasza porównywarka komunikacyjna i aplikacja mobilna ANG AUTO otrzymały tytuł INNOWACJA MIESIĄCA, przyznawany przez redakcję Gazety Ubezpieczeniowej. Oba narzędzia mają Czytaj więcej

Cyfrowe narzędzia do sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych

We współpracy z firmą ecom sp. z o.o. przygotowaliśmy porównywarkę ubezpieczeniową i aplikację mobilną ANG AUTO. Jeszcze w tym roku Czytaj więcej