Grupa ANG z porównywarką gotówkową

EDYTA MISZCZUK WRZESIEŃ 2021

Eksperci kredytowo-gotówkowi współpracujący z Grupą ANG mają do dyspozycji kolejne nowoczesne narzędzie, które ma ułatwić im przygotowywanie ofert. Poza porównywarką hipoteczną, ubezpieczeń komunikacyjnych i aplikacją ANG Auto do ich dyspozycji jest także porównywarka gotówkowa. Nowe narzędzie umożliwia przygotowanie oferty w języku polskim, angielskim i ukraińskim.

„Cyfryzacja procesów, wdrażanie nowych technologii, które ułatwią kontakt na linii firma – klient z każdym rokiem nabiera szybszego tempa. Sami także tego doświadczamy. Coraz więcej obszarów i procesów, które prowadzimy podlega standaryzacji i upraszczaniu. Niemniej myśląc o cyfryzacji skupiamy się na zachowaniu równowagi, tak by nasze narzędzia działały przede wszystkim na korzyść klientów i ekspertów” – mówi Artur Nowak-Gocławski, prezes Grupy ANG. „Dlatego też porównywarkę gotówkową traktujemy jako kolejny ważny krok na drodze do projektu, który nazywamy Cyfrowym ANG. Projektu, którym w odpowiedzialny sposób chcemy zaproponować klientom dostęp do produktów finansowych potrzebnych, zrozumiałych i za godziwą cenę. Tym samym chcemy zapewnić im dostęp do odpowiedzialnych finansów, mając na uwadze, że czasem należy klientowi pomóc w tym, by nie podjął decyzji złej dla siebie, by go zabezpieczyć przed nim samym, przed jego skłonnością do ryzyka, przed jego niewystarczającą wiedzą. To mało popularne podejście, gdy firma patrzy na potencjalne długoterminowe konsekwencje cyfryzacji dla społeczeństwa, decyzji konsumenckich i kondycji domowych budżetów” – dodaje prezes Grupy ANG.

Autorskie narzędzie stworzone przez wew. dział IT
Porównywarka gotówkowa jest autorskim narzędziem Grupy ANG, które od pomysłu przez wykonanie po wdrożenie powstało w strukturach firmy. Narzędzie jest zintegrowane z autorskim CRM’em funkcjonującym w firmie, dzięki czemu wszelkie informacje o ofertach i klientach zagregowane są w jednym miejscu.

„Porównywarka gotówkowa powstała w ramach ścisłej współpracy zespołu IT, naszych ekspertów finansowych oraz zespołu wsparcia – kredyty gotówkowe. Dzięki temu, że eksperci byli włączeni w powstanie tego narzędzia już na etapie jego projektowania, konsultowali także poszczególne funkcjonalności, nasz wewnętrzny zespół IT mógł opracować porównywarkę, która odpowiada ich rzeczywistym potrzebom. Co to oznacza w praktyce? Prostotę w działaniu – do przygotowania oferty wystarczą tylko cztery parametry” – wskazuje Paweł Krawczyński, odpowiedzialny za wdrożenie porównywarki gotówkowej w Grupie ANG.

Realne wsparcie ekspertów finansowych
Grupa ANG działa na zasadach akcjonariatu pracowniczego. Co w praktyce oznacza, że zarówno akcjonariusze, jak i współpracujący z firmą eksperci kredytowo-ubezpieczeniowi mają realny wpływ na rozwój firmy, a także wdrażane przez nią narzędzia. Tak było także podczas tworzenia porównywarki gotówkowej.

„Tworząc porównywarkę gotówkową zależało nam na tym, by narzędzie to ułatwiało pracę ekspertom, w tym umożliwiało poszerzenie grupy klientów. Udało się. Dziś jesteśmy jedynym pośrednikiem finansowym, który udostępnia ekspertom narzędzie do przygotowania oferty kredytu gotówkowego w 3 językach: polskim, angielskim i ukraińskim. Dzięki temu umożliwimy naszej sieci dotarcie do klientów obcojęzycznych. Nie bez znaczenia jest także to, że porównywarka ułatwia przygotowanie i modyfikowanie oferty i jest zintegrowana z naszym CRM’em, gdzie zagregowane są dane o klientach oraz bieżące promocje i dokumenty wymagane przez bank” – podkreśla Grzegorz Pacuk z zespołu wsparcia kredyty gotówkowe w Grupie ANG.

Grupa ANG sukcesywnie rozwija nowoczesne narzędzia. Już dziś oferuje swoim ekspertom porównywarkę gotówkową, hipoteczną, komunikacyjną oraz aplikację mobilną ANG AUTO. Zespół IT pracuje nad kolejnymi usprawnieniami i narzędziami, które docelowo mają wspierać pracę ekspertów kredytowo-ubezpieczeniowych oraz pomóc klientom w uzyskaniu produktu finansowego, którego potrzebują, który rozumieją, na który ich stać i za godziwą cenę.