Ubezpieczenie pracownicze w praktyce – o czym warto wiedzieć?

EDYTA MISZCZUK PAŹDZIERNIK 2021

Ubezpieczenie grupowe to rodzaj ubezpieczenia, w którym zyskują dwie strony – pracownik, jak i pracodawca. Na czym polega specyfika ubezpieczenia pracowniczego? Jakie korzyści zyskuje firma, która swoim pracownikom oferuje ten rodzaj ubezpieczenia? Jakie korzyści może czerpać pracownik, który przystąpi do ubezpieczenia grupowego?

Czym jest ubezpieczenie grupowe dla pracowników? Polisa grupowa jest wyjątkowym rodzajem ubezpieczenia i z założenia jest ono oferowane przez pracodawcę swoim pracownikom i współpracownikom. To oferta dla określonej grupę zawodowej, co przypomina zakupy hurtowe np. produktów spożywczych przez konkretną sieć.

By móc mówić, że dana polisa jest ubezpieczeniem grupowym, muszą przystąpić do niej co najmniej 2 osoby. Jak widać, nie jest to produkt zarezerwowany wyłącznie dla dużych korporacji. Wbrew powszechnym opiniom, ubezpieczenie grupowe może zaoferować swoim pracownikom właściciel spółki z sektora MŚP, prezes firmy rodzinnej i każdy przedsiębiorca zatrudniający min. 1 osobę.

„Ubezpieczenie grupowe to szyta na miarę oferta dla pracowników konkretnego przedsiębiorstwa. Zakres świadczeń określany jest na bazie zawodu jaki wykonują, liczby osób, które zatrudnia dana firma oraz średniej wieku wszystkich pracowników. W praktyce taka oferta zawiera szereg świadczeń, z których każdy pracownik może skorzystać. Co to oznacza w praktyce? Mówimy tutaj o takich świadczeniach jak choćby wypłaty finansowe w przypadku uszczerbków, zwichnięć, złamań. To także wsparcie finansowe w momencie, gdy ktoś przebywał w szpitalu lub miał operację. Wypłaty za urodzenie dziecka czy nawet wnuka i oczywiście bazowe, ważne świadczenia dotyczące życia i zdrowia” – wyjaśnia Anna Wąsik z Grupy ANG.

Ubezpieczenie grupowe charakteryzuje także to, że jest to umowa trójstronna pomiędzy ubezpieczycielem, pracodawcą i pracownikiem. Stroną, która negocjuje zakres świadczeń z ubezpieczycielem jest pracodawca. Pracownicy sami decydują o tym czy przystępują do zaoferowanej im polisy czy rezygnują z możliwości, jakie daje im ten rodzaj benefitu pracowniczego.

„Pracodawcy, którzy zdecydowali się na zaoferowanie pracownikom polisy grupowej, dokładają wszelkich starań, aby warunki ubezpieczenia miały szeroki wachlarz świadczeń, dopasowany do ich potrzeb. W trosce o przyszłość pracowników oraz rodzin zatrudnionych osób, polisy grupowe swoim zakresem dotyczą obszarów takich jak życie, powrót do zdrowia w przypadku choroby czy zdarzeń losowych. Coraz częściej to również świadczenia bezgotówkowe, jak np. rehabilitacja czy dostęp do badań medycznych, szczególnie po wypadkach” – podpowiada Anna Wąsik.

Polisa pracownicza często oferowana jest w dwóch wariantach. Pierwszym z nich jest wariant podstawowy. Drugi, to wariant rozszerzony, gdzie mogą być zawarte świadczenia w przypadku wystąpienia takich zdarzeń losowych jak na przykład:

  • przewlekła choroba,
  • trwała niezdolność do pracy,
  • leczenie szpitalne,
  • pobyt w szpitalu,
  • narodziny dziecka,
  • śmierć bliskiej osoby.

Ubezpieczenie pracownicze – korzyści dla pracodawcy?

Polisa grupowa, ofertowana przez pracodawcę, to bez wątpienia wyraz troski o zdrowie i życie pracowników, którzy często samodzielnie nie byliby w stanie wykupić sobie ubezpieczenia w tej cenie i z takim zakresem świadczeń. W przeciwieństwie do ubezpieczeń indywidualnych, warunki polisy grupowej nie są zróżnicowane ze względu na płeć czy wiek. To z kolei sprawia, że przy szerokim zakresie świadczeń pracownicy płacą niska składkę.

Ubezpieczenie pracownicze – korzyści dla pracodawcy?

Ubezpieczenie grupowe to wyraz dbania o swoich pracowników i pokazywania, jak ważni są dla przedsiębiorcy. To dbałość nie tylko o czas, kiedy pracownik jest w pracy, ale jego ochrona mam miejsce 24h na dobę i na całym świecie. Co więcej, jeśli pracodawca opłaca choćby część składki, ma prawo do zwolnienia z odpraw pośmiertnych dla pracowników” – mówi Anna Wąski z zespołu wsparcia ekspertów – ubezpieczenia. „Do wypłaty odprawy pośmiertnej jest zobligowany każdy pracodawca, choć nie każdy o tym wie. Kiedy i o jakich sytuacjach mowa? Jeśli nasz pracownik utraci życie podczas pracy, na urlopie, na zwolnieniu – czyli bez względu, gdzie będzie się znajdował w momencie zatrudnienia – rodzina ma prawo zgłosić się o tzw. odprawę pośmiertną. Odprawa to wielokrotność pensji, wyliczana w zależności od długości stażu” – dodaje Anna Wąsik.

Istotnym argumentem, który skłania pracodawców do rozmowy o ubezpieczeniu pracowniczym jest fakt, że ubezpieczenia na życie stanowią koszt uzyskania przychodu.

Ubezpieczenie grupowe – jakie korzyści mają pracownicy?

Na samym wstępie zaznaczyliśmy, że korzyści z ubezpieczenia grupowego mają pracodawcy, jak i pracownicy. Przyjrzyjmy się zatem temu, co zyskuje pracownik, który może przystąpić do ubezpieczenia grupowego.

„Bez wątpienia korzyścią dla pracownika jest bardzo krótka ankieta medyczna i brak zaświadczeń o stanie zdrowia, przez co zyskuje on dostęp do jednolitej oferty z niską składką. Składka może być opłacana przez pracodawcę, ale także pracownik może opłacać ją samodzielnie lub też koszty mogą być dzielone na dwie strony. Wszystko zależy od polityki świadczeń socjalnych funkcjonującej w danej firmie. Co poza tym? Pracownik zyskuje bardzo szeroki wachlarz świadczeń, często z assistance dla całej rodziny, który zawiera choćby transport medyczny,  organizacje sprzętu medycznego” – wylicza Anna Wąski z Grupy ANG.

Korzyści dla pracowników jest znacznie więcej. Oczywiście do listy należałoby dopisać to, że obsługa polisy grupowej znajduje się po stronie firmy, ale także pracownik może łatwo dochodzić swoich roszczeń.

Ubezpieczenie grupowe dla pracowników

O szczegółach polisy grupowej porozmawiaj z ekspertem Grupy ANG.