Powiększyło się grono Sygnatariuszy Odpowiedzialnej Sprzedaży

EDYTA MISZCZUK PAŹDZIERNIK 2021

ERGO Hestia dołączyła do grona Sygnatariuszy Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży.

26 października br. trakcie IX Konferencji Nienieodpowiedzialnych, która odbyła się pod hasłem „Nieczystość. Za zasłoną biznesu, we wnętrzu człowieka”, spółki wchodzące w skład Grupy ERGO Hestia oficjalnie dołączyły do grona Sygnatariuszy Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży. Inicjatywy, której celem jest promowanie najwyższych standardów etycznych na linii instytucje finansowe – konsument. Inicjatorami Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży są: Santander Bank Polska, BNP Paribas Bank Polska oraz nasza firma. Audytorem projektu jest firma KPMG.

Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży
Wręczenie dyplomu Sygnatariusza Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży

„Jesteśmy bardzo zadowoleni, że znaleźliśmy się w gronie Sygnatariuszy Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży. To dodatkowa rekomendacja potwierdzająca skuteczność naszych działań, dzięki którym jesteśmy dla klienta partnerem godnym zaufania. Deklaracja jest dla konsumenta wskazówką co do firm, które odpowiedzialność wobec swoich klientów stawiają na pierwszym miejscu. Wiemy, że zobowiązanie, które klient podejmuje wobec instytucji finansowej, często jest długoterminowe i dotyczy całej jego rodziny. To niezwykle ważne, by z drugiej strony stała firma, która działa w sposób etyczny i rozważny” – zaznacza Mario Zamarripa, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w ERGO Hestii.

W proces dołączenia do Sygnatariuszy Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży były zaangażowane trzy biura ERGO Hestii: Biuro ds. Zrównoważonego Rozwoju” – na czele z Mario Zamarripą, Biuro Sprzedaży – Szkolenia z Anną Ralcewicz oraz Biuro Zarządzania Jakością pod przewodnictwem Joanny Makarewicz.

„Dołączenie Grupy ERGO Hestia do grona Sygnatariuszy Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży stanowi ważny moment nie tylko z perspektywy w branży ubezpieczeniowej, ale także całego sektora finansowego. Dlaczego? Bo jako przedstawiciele tego sektora możemy połączyć siły, aby instytucje finansowe i ich produkty finansowe rzeczywiście odpowiadały na potrzeby współczesnego świata. Od branży finansowej oczekuje się dużo, gdyż jej wpływ na życie ludzi jest bardzo znaczący. Stąd tak ważne są inicjatywy, które nie tylko minimalizują ryzyko negatywnego wpływu, ale przede wszystkim pozwalają na zwiększanie pozytywnego” – mówi Artur Nowak-Gocławski, prezes Grupy ANG, współpomysłodawca powstania Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży.

O Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży
„Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży tworzy ramy odpowiedzialności firm z branży finansowej wobec odbiorców jej produktów. Dla konsumenta to swoista rekomendacja spółek, które budując ofertę produktów finansowych, kierują się przede wszystkim odpowiedzialnością za swoich klientów. Więcej, mają świadomość, że zobowiązanie, które klient podejmuje wobec instytucji finansowej bardzo często jest długoterminowe i dotyczy nie tylko jego, ale także całej rodziny. Dlatego Sygnatariuszem Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży nie może zostać każdy. By dołączyć do tego elitarnego grona Grupa ERGO Hestia musiała pomyślnie przejść audyt, gdzie weryfikacji zostało poddanych ponad 100 wskaźników, w tym zasady i reguły, którymi towarzystwo ubezpieczeń kieruje się w codziennej pracy z klientami, ale nie tylko. Sprawdzono między innymi ofertę produktową i jej dostosowanie do tego, by była dostępna dla każdego” – podsumowuje Kamil Pluskwa-Dąbrowski z Federacji Konsumentów.

Deklaracja to ponad 100 wskaźników, dotykających 9 kluczowych obszarów zarządzania odpowiedzialną sprzedażą instytucji finansowych. Szczególne znaczenie w Deklaracji mają prostota i przejrzystość produktów finansowych, dopasowanie do rzeczywistych potrzeb klienta, dialog z konsumentami i ich edukacja oraz godziwość cen.

Często zadawane pytania