Wyniki Grupy ANG za III kwartał 2021 r.

EDYTA MISZCZUK LISTOPAD 2021

Nasza firma w III kwartale br. dalej urosła w zakresie sprzedaży produktów finansowych.

• Grupa ANG odnotowała 16% wzrost ze sprzedaży kredytów hipotecznych względem II kwartału i aż 82,4% wzrost ze sprzedaży kredytów hipotecznych względem analogicznego okresu w 2020 r.
• Sprzedaż kredytów gotówkowych w III kwartale br. wzrosła o 39,4% rok do roku.
• Przypis składki z ubezpieczeń wyniósł 2 mln. Stanowi to 15,8% wzrost w stosunku do II kwartału br. oraz 40,4% wzrost w stosunku do analogicznego okresu w 2020 r.

2,2 mld zł ze sprzedaży kredytów hipotecznych w Grupie ANG

„Od początku tego roku co kwartał odnotowujemy duży wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych, które stanowią trzon naszej działalności. III kwartał br. to w ujęciu rok do roku ponad 82 procentowy wzrost sprzedaży. Tym samym w czasie popytu na nieruchomości sukcesywnie umacniamy naszą pozycję rynkową w zakresie sprzedaży tego produktu. Dywersyfikujemy także sprzedaż poprzez oferowanie klientom kredytów gotówkowych i ubezpieczeń, a także fotowoltaiki. W przypadku tych pierwszych odnotowaliśmy 50 mln ze sprzedaży i tym samym mamy blisko 40 procentowy wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2020 r. Łączny przypis składki w ubezpieczeniach wyniósł 2 mln zł, a to daje 15,8% wzrost w stosunku do II kwartału br. i ponad 40,4% wzrost rok do roku” – wyjaśnia Katarzyna Dmowska, wiceprezeska zarządu, Grupa ANG S.A.

Co wpływa na wyniki Grupy ANG?

„Naszą skuteczność upatrujemy przede wszystkim w przyjętej na początku naszej działalności, już ponad 10 lat temu strategii, mówiącej o tym, że mamy rozwijać się w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Jesteśmy dzisiaj bardzo dojrzałą organizacją, która posiada jedne z najbardziej zaawansowanych standardów zarządzania odpowiedzialnością społeczną firm na rynku. Ważne jest to, że posiadamy w naszej społeczności świetne ekspertki i ekspertów, wyposażonych dodatkowo w wysokiej klasy rozwiązania technologiczne. Już dziś mają oni do swojej dyspozycji porównywarkę hipoteczną, gotówkową, ale także porównywarkę ubezpieczeń komunikacyjnych. Nasz zespół IT obecnie pracuje nad nowymi projektami, które istotnie wpłyną na jakość oferowanych przez nas usług. I najważniejsze na koniec, nasza poważnie traktowana misja, czyli oferowanie klientom produktów, których realnie potrzebują, rozumieją, na które ich stać i za godziwą cenę” – mówi Artur Nowak-Gocławski, prezes zarządu, Grupa ANG S.A.

Akcjonariat pracowniczy

W pierwszej połowie 2021 roku Grupa ANG zakończyła proces przekształcenia w spółkę pracowniczą. A to oznacza, że większościowy pakiet akcji, czyli ponad 59 proc. jest w posiadaniu współpracowników. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwaliło też wieloletni program pozwalający na nabycie akcji na bardzo preferencyjnych warunkach. Dotyczy to zarówno przez obecnych akcjonariuszy, jak i nowych, którzy chcą podjąć współpracę z Grupą ANG. Jest to jedyne tak zaawansowane rozwiązanie dostępne na rynku pośrednictwa kredytowego.

Często zadawane pytania