Kredyt hipoteczny przy działalności gospodarczej – na co trzeba uważać?

EDYTA MISZCZUK LISTOPAD 2021

Po kredyt hipoteczny, by zrealizować marzenie o własnym „M”, sięgają zarówno osoby będące na etacie, jak i ci, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. Czy banki tak samo oceniają zdolność kredytową przedsiębiorców, jak osób fizycznych? Jakie wymagania mają banki wobec klientów prowadzących własną działalność gospodarczą? Co warto wiedzieć i na co uważać, jeśli chcemy ubiegać się o kredyt hipoteczny na mieszkanie a prowadzimy własną działalność gospodarczą?

Zainteresowanie kredytami hipotecznymi nie słabnie. Jak wynika z raportu AMRON-SARFiN drugi kwartał 2021 roku okazał się wręcz rekordowy, bo banki udzieliły kredytów hipotecznych na kwotę ponad 22 mld złotych. Z raportu wynika też, że w drugim kwartale br. banki udzielił ponad 67 tysięcy kredytów mieszkaniowych, co daje ponad 17 proc. więcej niż w kwartale pierwszym. Boom na rynku nieruchomości znajduje swoje odzwierciedlenie w liczbie udzielanych kredytów hipotecznych. O kredyt mieszkaniowy wnioskują zarówno osoby fizyczne, ale także ci, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą.

Kredyt hipoteczny a działalność gospodarcza

„Nie każdy wie, że banki inaczej oceniają zdolność kredytową osoby prowadzącej działalność gospodarczą niż ma to miejsce w przypadku osoby fizycznej. Na taki stan rzeczy ma wpływ parę elementów. Analitycy bankowi oceniają ryzyko biznesowe, czyli to na ile branża, w której prowadzi działalność dany przedsiębiorca jest stabilna, na ile – jak to ma miejsce w przypadku pandemii COVID-19 – jest obarczona dodatkowym ryzykiem. Co widzieliśmy na przykładzie branży turystycznej i gastronomicznej” – wyjaśnia Magdalena Ruzikowska z zespołu wparcia ekspertów – kredyty hipoteczne.

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie na lata. Dlatego też banki, zanim wydadzą pozytywną decyzję kredytową stawiają przed osobami prowadzącymi działalność gospodarczą określone wymagania.

Jednym z kluczowych wymagań stawianych osobom prowadzącym działalność gospodarczą i starającym się o kredyt hipoteczny jest okres istnienia firmy na rynku. W większości przypadków wynosi on 24 miesięcy, choć pojawiają się od tego odstępstwa. Otóż wybrane banki wymagają, aby okres funkcjonowania firmy na rynku wynosił dwa lata, ale mamy także sytuacje, gdzie dopuszczane jest 6 lub nawet 3 miesiące (w sytuacji, gdy działalność gospodarcza jest kontynuacją współpracy na podstawie umowy o pracę). Oczywiście poza udokumentowaniem samego faktu prowadzenia działalności gospodarczej przez okres jakiego wymaga bank, potencjalny kredytobiorca musi wykazać się osiąganiem dochodów w wysokości pozwalającej na uzyskanie zdolności kredytowej, która pozwala prognozować, że będzie mógł on regularnie spłacać raty kredytu” – wylicza Tomasz Bujański z zespołu wsparcia ekspertów – kredyty hipoteczne.

Kredyt hipoteczny a działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza a zdolność kredytowa

Każdy bank, niezależnie od tego czy o kredyt hipoteczny wnioskuje osoba zatrudniona na etacie czy też prowadząca własną działalność, w pierwszym kroku dokładnie analizuje zdolność kredytową potencjalnego kredytobiorcy. Jak już zasygnalizowaliśmy w pierwszej części, banki inaczej podchodzą do badania zdolności kredytowej osób prowadzących działalność gospodarczą niż do tych, którzy są na etacie. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą weryfikacji poddawane są takie elementy jak:

  • rodzaj prowadzonej księgowości (np. Książka Przychodów i Rozchodów, Ewidencja Przychodów – ryczałt),
  • wysokość dochodu, który ustalany jest w sposób zależny od rodzaju księgowości,
  • zobowiązania finansowe (kredyty inwestycyjne, obrotowe, leasingi),
  • branża, w której prowadzona jest działalność.

Analizie poddawane są także czynniki, na które przedsiębiorca nie ma bezpośredniego wpływu. Tu mowa na przykład o sytuacji rynkowej branży, w której prowadzi swoją działalność. Co wyraźnie było widać w czasie spowolnienia gospodarki podyktowanego epidemią, gdzie firmy z wybranych branż wręcz zobligowane były wstrzymać prowadzone działania biznesowe (np. restauracje, siłownie, teatry, sklepy wielkopowierzchniowe). Nie można zapomnieć także o tym, by osoba prowadząca działalność gospodarczą, poza dobrą zdolnością kredytową, dysponowała wkładem własnym.

Działalność gospodarcza a zdolność kredytowa

Jaki wkład własny przy działalności gospodarczej?

Jednym z kluczowych wymogów stawianych przez bank osobom wnioskującym o kredyt hipoteczny jest posiadanie odpowiedniego wkładu własnego. Dotyczy to tak samo osób uzyskujących dochody z etatu czy innych źródeł, jak również prowadzących działalność gospodarczą. Co do zasady w 2021 roku nie ma różnicy w wysokości wkładu własnego wymaganego od osoby uzyskującej dochód z działalności i umowy o pracę. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy bank w przypadku klienta uzyskującego dochód z tytułu prowadzenia własnej firmy wymaga ponadstandardowego zaangażowania jego własnych środków finansowych.

Własna działalność – jakich dokumentów wymagają banki udzielając kredytu hipotecznego?

Od osób, które prowadzą własną działalność gospodarczych banki wymagają przedstawienia szeregu dokumentów. Należą do nich:

  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  • zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i US,
  • dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody (w zależności od rodzaju prowadzonej księgowości).

Powyższe dokumenty stanowią jedynie przykład, w zależności od banku może okazać się, że będzie konieczne przedstawienie dodatkowych dokumentów.

Jak widać, otrzymanie kredytu hipotecznego przez przedsiębiorcę wiąże się ze spełnieniem przez wielu wymagań stawianych przez bank. Procedura kredytowa jest bardziej skomplikowana niż ma to miejsce w przypadku osoby fizycznej, choćby dlatego, że tu mamy do przedłożenia bankowi wiele dokumentów potwierdzających zakres działania firmy. Dlatego też przygotowując się do złożenia wniosku o kredyt hipoteczny dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą, warto skorzystać z pomocy eksperta kredytowego. Doświadczony ekspert nie tylko ma wgląd w bieżące oferty banków i podpowie nam, w którym mamy największe szanse na przyznanie nam kredytu hipotecznego, ale także przeprowadzi nas przez całą procedurę kredytową.