Fotowoltaika 2022 – jakie zmiany w nowym roku?

EDYTA MISZCZUK STYCZEŃ 2022

W połowie grudnia 2021 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE). Nowe przepisy wejdą w życie 1 kwietnia br. a wraz z nimi szereg zmian dotyczących fotowoltaiki. Co nas czeka w fotowoltaice w 2022 roku?

Likwidacja systemu opustów

1 kwietnia br. przestanie obowiązywać system opustów, który dotyczy rozliczenia się z wytworzonej energii. Co to oznacza w praktyce? Otóż prosumenci, którzy do tego czasu nie zdążą ze złożeniem wniosku o przyłączenie swojej instalacji do sieci, nie będą mieli możliwości odzyskania nadwyżki wyprodukowanej energii. Inaczej ma się sprawa w przypadku osób, które zdążą przed tym terminem. Będą one miały dostęp do opustów przez 15 lat.

„Zmiany dotyczące opustów dotyczą nowych prosumentów. Warto jednak nadmienić, że ci, którzy do końca marca złożą wniosek o przyłączenie instalacji także będą mogli skorzystać z systemu opustów” – wyjaśnia Jacek Górny odpowiedzialny za fotowoltaikę w Grupie ANG.

Od 30 czerwca br. roku prosumenci będą rozliczani wg zasad net-billingu. Co to oznacza?

System net-billing zakłada, że energia elektryczna będzie rozliczana wg jej wartości rynkowej. W praktyce oznacza to, że prosumenci za pobraną energię będą płacić tak samo jak inni odbiorcy prądu. Od 1 kwietnia ci, którzy przyłączą mikroinstalację fotowoltaiczną, przejdą na net-billing automatycznie. Jeśli okaże się, że do 30 czerwca br. do sieci wprowadzona zostanie energia, to zasili ona ich depozyt. Tu warunkiem jest, by energia nie została przez prosumenta pobrana. Wspomniany depozyt będzie można wykorzystać przez 12 miesięcy.

„Nowelizacja ustawy zakłada, że prosumenci będą musieli także ponieść koszty opłaty dystrybucyjnej. Tu gospodarstwom domowym przysługiwać będzie 15 proc. rabat dot. opłat zmiennych dystrybucyjnych” – mówi Jacek Górny, odpowiedzialny za fotowoltaikę w Grupie ANG.

Fotowoltaika 2022 – czy to się opłaca?

Bez wątpienia od 1 kwietnia czekają nas zmiany, które mogą wpłynąć na rentowność tego przedsięwzięcia. Zdaniem ekspertów Instytutu Energetyki Odnawialnej fotowoltaika nadal będzie się dobrze rozwijać i w perspektywie roku 2030 sięgając nawet 27 GW.

„Dotychczas szacowaliśmy, że zwrot z inwestycji w fotowoltaikę wyniesie ok. 6-8 lat. Po wdrożeniu zmian wynikających z nowelizacji ustawy o OZE okres ten najprawdopodobniej ulegnie wydłużeniu do ok. 10-12 lat. Niemniej, patrząc na fakt, że co roku rosną ceny prądu, niezmiennie fotowoltaika daje szansę na uniezależnienie się od tych wzrostów” – wyjaśnia Jacek Górny z Grupy ANG.

Fotowoltaika 2022 – czy to się opłaca?

Na co zwrócić uwagę decydując się na fotowoltaikę w 2022 roku?

Decydując się na energię ze słońca warto wziąć pod uwagę:

Co zatem nowego w programie Mój Prąd 4.0?

Nowa odsłona Programu Mój Prąd planowana jest na I kwartał 2022 roku. Choć dokładna data przyjmowania wniosków przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie została jeszcze podana, to już dziś znamy podstawowe założenia. Planowane jest, że budżet programu będzie dwukrotnie wyższy niż wcześniejszy. Ma on wynieść ok. 1 mld złotych.

„Wysokość wsparcia uzależniona ma być od zakresu rzeczowego inwestycji przedstawionego do dofinansowania. Jeśli będą to tylko panele PV, dotacja wyniesie – tak jak w 2021 – 3000 zł. Jeśli jednak będą to także system zarządzania energią, magazyn energii, ładowarka do samochodu elektrycznego, wsparcie ma być wyższe” – wyjaśnia Jacek Górny z Grupy ANG.

Z czego wynikają zmiany w fotowoltaice w 2022 roku?

Zmiany na rynku fotowoltaiki są wynikiem kluczowych dwóch czynników. Jednym z nich jest dostosowanie polskich przepisów do wymogów unijnej dyrektywy RED II. Owa dyrektywa zobowiązuje państwa Unii Europejskiej do tego, by na ich terenie funkcjonował system umożliwiający osobne rozliczanie energii elektrycznej w obu kierunkach – wprowadzenia do sieci i pobrania z sieci. By dostosować się do tych wytycznych kraje członkowskie mają czas do 1 stycznia 2024 roku. To jednak nie jedyny powód zmian. Kolejnym jest to, iż obecnie sieci energetyczne nie są gotowe na bardzo dynamiczny rozwój fotowoltaiki w Polsce i zapotrzebowanie dotyczące przyłączenia do sieci.

Z czego wynikają zmiany w fotowoltaice w 2022 roku?

Często zadawane pytania