Do 15 lutego pośrednicy kredytowi i ubezpieczeniowi mają czas na złożenie sprawozdania za 2021 rok

EDYTA MISZCZUK LUTY 2022

Podmioty rynku finansowego mają ustawowy obowiązek złożenia sprawozdania Rzecznikowi Finansowemu. Termin mija 15 lutego br. Czego dotyczy sprawozdanie i jakie inne obowiązki spoczywają na osobach zajmujących się pośrednictwem w sprzedaży kredytu konsumenckiego – wyjaśnia Grzegorz Pacuk z zespołu wsparcia ekspertów – kredyty gotówkowe w Grupie ANG.

Wszystkie osoby, zarejestrowane przez Komisję Nadzoru Finansowego jako pośrednik kredytu konsumenckiego, ale także kredytu hipotecznego oraz brokerzy ubezpieczeniowi, mają do 15 lutego br. ustawowy obowiązek złożenia Sprawozdania Rzecznikowi Finansowemu. Sprawozdanie swoim zakresem obejmuje postępowania reklamacyjne i sądowe. W sprawozdaniu należy uwzględnić liczbę reklamacji oraz uznane i nieuwzględnione roszczenia, które wynikają z wniesionych reklamacji. Należy również podać informację o wartości roszczeń zgłoszonych w pozwach oraz kwoty zasądzone prawomocnymi orzeczeniami sądów na rzecz klientów. Brak reklamacji nie zdejmuje obowiązku złożenia sprawozdania.

Odpowiedzialność karna

Przypominając o ustawowym obowiązku dotyczącym sprawozdawczości, warto nadmienić, że każda osoba pośrednicząca w sprzedaży kredytów ma ustawowy obowiązek wpisania działalności do rejestru pośredników kredytowych. A także uiszczenia z tego tytułu opłaty na rachunek Komisji Nadzoru Finansowego. Rejestr pośredników kredytowych stanowi urzędową formę ewidencji przedsiębiorców, którzy wykonują działalność pośrednictwa kredytowego. Tu warto zaznaczyć, że jeśli dany ekspert finansowy w ramach prowadzonej działalności zajmuje się pośrednictwem w zakresie kredytów hipotecznych i konsumenckich, powinien zarejestrować swoją działalność w obu działach. I tak, w dziale I rejestru – właściwym dla pośredników kredytu hipotecznego i ich agentów oraz w dziale II rejestru – właściwym dla pośredników kredytu konsumenckiego. Uzyskanie wpisu do jednego z działów rejestru nie powoduje automatycznego wpisania do kolejnego.

Na koniec należy pamiętać, że znowelizowana Ustawa o Kredycie Konsumenckim wprowadziła odpowiedzialność karną dla pośredników kredytu konsumenckiego, prowadzących działalność bez wymaganego wpisu, w postaci kary grzywny 100 000 zł!

Często zadawane pytania