Mniej prezentów, więcej dobra od Grupy ANG

EDYTA MISZCZUK LUTY 2022

W ciągu 5 lat Grupa ANG, rezygnując z zakupu świątecznych upominków dla swoich partnerów biznesowych, przekazała łącznie ponad 165 000 złotych organizacjom społecznym.

Wśród obdarowanych przez Grupę ANG są m.in. Fundacja Ocalenie, Fundacja Edukacji Klimatycznej, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot Żywych, Kuchnia Konfliktu, Dom Samotnej Matki im. Teresy Strzembosz w Chyliczkach, Fundacja Bezdomniaki, Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa, Katolicka Wspólnota Chleb Życia, Ogólnopolskie Stowarzyszenie mali bracia Ubogich.

Grupa ANG na rzecz OPP

Grupa ANG w grudniu 2017 roku zainicjowała akcję świąteczną, której celem było wsparcie organizacji społecznych i pożytku publicznego. Instytucji przeciwdziałających problemom współczesnego świata. Na przestrzeni 5 lat z inicjatywy pośrednika finansowego, działającego na zasadach akcjonariatu pracowniczego, obdarowanych zostało 13 organizacji. Łącznie na ich wsparcie Grupa ANG przekazała ponad 165 000 złych. W tym roku beneficjentami Grupy ANG są:

 • Fundacja Ocalenie, która otrzyma 19 249 zł
 • Fundacja Edukacji Klimatycznej, do której trafi 16 431 zł.

Artur Nowak-Gocławski, Prezes Grupy ANG: „Wpadliśmy na pomysł, aby środki ze świątecznego budżetu upominkowego stały się prezentem dla tych, którzy pomaganie i troskę o innych oraz środowisko naturalne traktują jak swoją powinność. To nie była i nie będzie jednorazowa akcja. Nasze zaangażowanie w działania na rzecz wsparcia organizacji społecznych i pożytku publicznego ma charakter regularny. Co roku zapraszamy naszych partnerów i przyjaciół ANG do udziału w projekcie. To oni współdecydują o tym, jak będą podzielone środki pomiędzy wybrane organizacje. I tak od 5 lat, co roku w okresie bożonarodzeniowym deklarujemy wsparcie 2-3 organizacji. Takich, które realizują bliskie nam cele, czyli pomagają osobom społecznie wykluczonym czy dyskryminowanym np. ze względu na pochodzenie. Równie ważne jest dla nas przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i łamaniu praw człowieka. Stąd staramy się, by wparcie finansowe trafiało także do tych, którzy podejmują realne działania, by chronić środowisko naturalne.”

„Tym samym mniej prezentów to więcej dobra w naszym otoczeniu. I choć kwota może wydawać się nieduża, to z perspektywy podopiecznych naszych beneficjentów stanowi istotne wsparcie oraz pomaga pomagać” – dodaje prezes Grupy ANG.

Świąteczni beneficjenci Grupy ANG

Do tej pory beneficjentami akcji Grupy ANG były takie organizacje jak:

 • Fundacja Ocalenie,
 • Fundacja Edukacji Klimatycznej,
 • Pracownia na rzecz Wszystkich Istot,
 • Kuchnia Konfliktu,
 • Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej,
 • Dom Samotnej Matki im. Teresy Strzembosz w Chyliczkach,
 • Fundacja Bezdomniaki,
 • Fundacja „Znajdź Pomoc”,
 • Katolicka Wspólnota Chleb Życia,
 • Fundacja „Zwierzęca Arkadia”,
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie mali bracia Ubogich,
 • Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa,
 • Fundacja Zwierzochron.

Tematyczna pamiątka

Poza wparciem beneficjentów przez Grupę ANG, dodatkowa waga tego projektu polega na tym, że osoby biorące udział w projekcie mogą także dołożyć finansową cegiełkę od siebie. Akcji towarzyszy także nietuzinkowa pamiątka w postaci plakatu autorstwa młodych, polskich artystów.

Osoby biorące udział w akcji świątecznej’21 mogły zdecydować, który z plakatów otrzymają na pamiątkę. Czy będzie to praca autorstwa Agaty Nowosielskiej czy Diany Lelonek. Wcześniej pracę wykonali m.in. Justyna Frąckiewicz oraz Katarzyna Bogucka “Nioska”.

Często zadawane pytania