Współpracownicy, Klienci, Przyjaciele z Ukrainy – jesteśmy z Wami w tym trudnym czasie. Колеги, клієнти, друзі з України – ми з вами в цей нелегкий час.

EDYTA MISZCZUK LUTY 2022

Jako społeczność ANG będziemy, w miarę naszych możliwości, angażować się w działania wspierające Was.

Як спільнота ANG, ми будемо брати участь у заходах, які максимально підтримують вас.

Trudno wierzyć w to, co się wydarzyło w świecie, w którym rany wojen światowych i totalitaryzmów są wciąż bolesne. Wydawało nam się, że współczesne społeczeństwa zbudowały wystarczające mechanizmy obronne przed tym, byśmy więcej nie byli uczestnikami, świadkami takich wydarzeń. Niestety tak nie jest.

Важко повірити, що сталося у світі, де рани світових воєн і тоталітаризму все ще болючі. Нам здавалося, що сучасні суспільства вибудували достатній захист від того, щоб ми більше не були учасниками чи свідками таких подій. На жаль, це не так.

Uważamy, że firmy i ich ludzie mają zobowiązania wobec świata sięgające poza jego działalność biznesową. Dlatego też będziemy dzielić się naszym czasem i środkami materialnymi z tymi, którzy tego potrzebują bardziej.

Ми віримо, що компанії та їхні люди мають зобов’язання перед світом, які виходять за межі їхньої діяльності. Тому ми поділимося своїм часом і матеріальними ресурсами з тими, кому це більше потрібно.

Często zadawane pytania