Czym jest karencja kredytu i czy warto z niej korzystać?

EDYTA MISZCZUK MARZEC 2022

Każda osoba, która zaciągnęła kredyt hipoteczny czy gotówkowy co miesiąc zobligowana jest do spłaty raty kredytu. Regularne spłacanie rat ma wpływ na naszą obecną i przyszłą ocenę kredytową. A co, jeśli w danym momencie, z powodu kłopotów finansowych, nie mamy na ratę? Wówczas możemy skorzystać z opcji karencji spłaty kredytu. Czym owa karencja jest w praktyce?

Kiedy wnioskujemy o kredyt czy to hipoteczny czy gotówkowy, zanim bank wyda pozytywną decyzję kredytową i będziemy mogli zrealizować konkretne marzenie, weryfikuje naszą zdolność. To w praktyce oznacza, że analitycy prognozują czy w przyszłości będziemy w stanie regularnie spłacać zaciągnięte zobowiązanie. Niemniej może okazać się tak, że z przyczyn od nas niezależnych, kiedyś przyjdzie taki moment, gdy nie będzie nas stać na jego spłatę. Wówczas, zamiast udawać, że nie zauważyliśmy, iż termin spłaty minął a nasze konto świeci pustkami i tym samym wpadać w spiralę zadłużenia, warto sprawdzić z dostępnych opcji. Jakich? Karencji kredytu, czyli przerwy w jego spłacie.

Karencja w spłacie kredytu – na czym polega?

Otóż, banki, wychodząc naprzeciw potrzebom kredytobiorców, dopuszczają zawieszenie spłaty kredytu.

„Na przestrzeni lat może zajść wiele sytuacji, które poprawią zdolność kredytobiorcy, ale także takie, które ją obniżą – może być to utrata pracy czy choroba i w jej wyniku brak zdolności do pracy. Właśnie na wypadek braku płynności finansowej banki umożliwiają kredytobiorcom opcję skorzystania z karencji w spłacie kredytu. Niemniej należy pamiętać, że zawieszenie spłaty kredytu zwiększa kwotę kapitału, ponieważ zawieszone odsetki są dopisywane do kwoty kredytu.” – mówi Magdalena Ruzikowska, z zespołu wsparcia ekspertów – kredyty hipoteczne.

Mając na uwadze fakt, że zobowiązanie kredytowe w postaci kredytu hipotecznego zaciągane jest na ponad 20 lat, zdarza się, że owa przerwa w spłacie może mieć miejsce raz lub dwa razy w czasie trwania całego zobowiązania kredytowego. Owe zawieszenie spłaty kredytu rządzą się jednak konkretnymi prawami. W praktyce oznacza to tyle, że zawieszeniu ulega jedynie część raty.

Karencja w spłacie kredytu – na czym polega?

„Całkowita miesięczna rata kredytu składa się z dwóch składowych – części kapitałowej i odsetkowej. W przypadku karencji kredytu, czyli zawieszenia spłaty raty mowa o zawieszaniu spłaty części kapitałowej. Pozostała część, czyli odsetkowa, musi być spłacona w terminie. Decydując się na przerwę w spłacie dobrze jest zweryfikować, ile wynosi część odsetkowa a ile kapitałowa. Dlaczego? Nie każdy wie, że przez cały okres, kiedy spłacamy kredyt co miesiąc zmianie ulega wysokość części kapitałowej i odsetkowej. Po ich zsumowaniu mamy stałą miesięczną ratę” – mówi Magdalena Ruzikowska z zespołu wsparcia ekspertów – kredyty hipoteczne.

W zależności od oferty banku owa karencja może wynosić nawet do pół roku. Warto wiedzieć, że banki, wychodząc naprzeciw swoim klientom, dopuszczają karencję w spłacie nie tylko kredytu hipotecznego. Może ona mieć także miejsce w przypadku kredytu gotówkowego czy pożyczki. Niemniej w każdym przypadku należy zgłosić się do banku i przedstawić wymagane przez niego dokumenty.

Karencja w spłacie kredytu hipotecznego – plusy i minusy

Przerwa w spłacie kredytu hipotecznego ma swoje zalety, o których za chwilę, ale także wady. W pierwszej kolejności przyjrzyjmy się plusom. Otóż bez wątpienia zaletą jest to, że zyskujemy pomoc w przypadku utracenia płynności finansowej. Co więcej, porozumienie się z bankiem i zawieszenie spłaty kredytu chroni nas przed uruchomieniem przez bank postępowania egzekucyjnego, do którego doszłoby, jeśli nie będziemy regulować płatności na czas. Kolejnym argumentem jest brak wpisu do Biura Informacji Kredytowej (BIK) czy też innych baz dłużników. Niemniej rozważając zawieszenie spłaty kredytu warto spojrzeć także na minusy. Jak już zaznaczyliśmy powyżej, karencja spłaty odnosi się jedynie do części kapitałowej raty a nie całości. To przekłada się na to, że w przyszłości będziemy zobligowani wyższe raty, także będzie miało miejsce wydłużenie okresu kredytowania.

Karencja w spłacie kredytu hipotecznego – plusy i minusy

Często zadawane pytania