Kredyt gotówkowy na podstawie deklaracji podatkowej

ANG MARZEC 2022

Jakie kryteria powinna spełnić osoba, która chce uzyskać środki na dowolny cel na podstawie deklaracji podatkowej? Dlaczego banki umożliwią uzyskanie kredytu gotówkowego na PIT?

Deklaracja PIT-11 jest dla instytucji finansowych źródłem informacji o zarobkach, dochodach, ale także zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. To wartościowe źródło informacji, które może stanowić idealny punkt wyjścia do wyliczenia zdolności kredytowej i przyznania kredytu gotówkowego na PIT.

„W okresie marzec-kwiecień w bankach możemy spotkać się z ofertą określaną mianem kredyt na PIT-11. Tym samym deklaracja, prócz rocznego rozliczenia podatku dochodowego, jest pomocnym źródłem informacji na temat kondycji finansowej potencjalnego kredytobiorcy. W wielu przypadkach dzięki takiemu rozwiązaniu proces zapadania decyzji kredytowej jest skrócony do minimum.” – Wskazuje Grzegorz Pacuk, wsparcie kredytów gotówkowych Grupa ANG SA.

Dlaczego klienci wybierają kredyt gotówkowy na PIT-11?

Niewątpliwą zaletą kredytu gotówkowego jest fakt, że można go przeznaczyć na dowolnie wybrany cel. Można nim sfinansować bieżące wydatki, ale także planowane podróże.

„Klienci decydują się wziąć kredyt na PIT-11 ze względu na fakt, że dysponują dokumentem, który stanowi informację o ich sytuacji finansowej – zarobkach, zaliczkach odprowadzanych przez pracodawcę itp. Dzięki temu, jeśli wnioskują o kredyt w banku, w którym mają konto bądź inne zobowiązania finansowe, proces wydania decyzji kredytowej skrócony jest do minimum. Niewykluczone jest, że poza PIT-em bank, weryfikując zdolność kredytową i kondycję finansową potencjalnego kredytobiorcy, może wymagać potwierdzenia zatrudnienia, np. poprzez kontakt telefoniczny lub zaświadczenie z kadr.” – Mówi Grzegorz Pacuk z Grupy ANG.

Kredyt na PIT kredytobiorca może zaciągnąć również w banku, którego klientem nie jest. Wówczas może być on zobligowany do przedstawienia wyciągu z wynagrodzenia za ostatni miesiąc. Banki oczekują także okazania dowodu tożsamości, choć nie wszystkie.