Grupa ANG automatyzuje rozliczenia

EDYTA MISZCZUK KWIECIEŃ 2022

Od 26 kwietnia br. rozliczenia Grupy ANG z ekspertami kredytowo-ubezpieczeniowymi zostały wzbogacone o kalkulator wynagrodzeń. Pośrednik finansowy pracuje nad kolejnymi usprawnieniami, w tym automatyzacją rozliczeń z towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz z bankami.

Grupa ANG, zgodnie z przyjętą strategią digitalizacji firmy, wdrażając cyfrowe rozwiązania mocno koncentruje się, by odpowiadały one na realne potrzeby współpracujących z firmą ekspertów finansowych. W minionym roku zestaw narzędzi powiększył się im m.in. o porównywarkę gotówkową, komunikacyjną, kredytową. Do dyspozycji ekspertów jest także Multiwniosek.

„Od początku istnienia Grupy ANG za cel obraliśmy sobie tworzenie środowiska pracy skoncentrowanego wokół naszych partnerów i ekspertów. Dlatego regularnie wprowadzamy usprawnienia procesowe i systemowe, które ułatwiają im codzienną pracę. 2022 rok jest w naszej organizacji czasem podnoszenia efektywności procesów i wdrażania nowych narzędzi na linii Grupa ANG – partnerzy i współpracujący z nami eksperci kredytowo-ubezpieczeniowi. Z końcem kwietnia sfinalizowaliśmy proces automatyzacji rozliczeń z ekspertami finansowymi, którzy z nami współpracują. Analogicznie do innych projektów, to wdrożenie było przeprowadzone w ścisłej współpracy z nimi. Przedstawiciele naszej sieci wspólnie definiowali obszary automatyzacji rozliczeń, testowali wdrożone rozwiązania i sugerowali dodatkowe funkcjonalności” – mówi Katarzyna Dmowska, wiceprezeska w Grupie ANG.

Katarzyna Dmowska

Zaangażowanie ekspertów

Grupa ANG jest jedyną firmą z branży finansowej w Polsce, działającej na zasadach akcjonariatu pracowniczego. A to oznacza konkretne zobowiązanie wobec współpracujących z nią ekspertek i ekspertów kredytowo-ubezpieczeniowych, którzy mają realny wpływ na kierunki rozwoju spółki, jak i na wdrażane przez firmę narzędzia.

„Automatyzacja rozliczeń jest kolejnym z projektów, na który mieliśmy istotny wpływ. To przełomowe udogodnienie, bo przekłada się na wiele korzyści odnoszących się do różnych obszarów. Bez wątpienia najbardziej istotną korzyścią z wdrożonych usprawnień jest łatwiejsze generowanie faktur prowizyjnych. Wprowadzone automatyzacje powodują, że otrzymujemy wynagrodzenie szybciej i unikamy popełniania prostych błędów np. w kwotach faktur. Dodatkowym argumentem jest także aspekt ekologiczny. Proces odbywa się online, więc nie ma potrzeby drukowania dokumentów, ich przesyłania. To oszczędność czasu i pieniędzy” – wyjaśnia Krzysztof Iwan, akcjonariusz Grupy ANG, ekspert kredytowo-ubezpieczeniowy z Łodzi.

Krzysztof Iwan, ekspert kredytowo-ubezpieczeniowy w Grupie ANG

Cyfrowe ANG – plan na przyszłość

Dzięki temu, że Grupa ANG posiada wewnętrzny zespół IT i otwartych na rozwój ekspertów finansowych, może szybko wdrażać oczekiwane przez nich usprawnienia. Tym samym nowe technologie i narzędzia, składające się na tzw. cyfrowe ANG są sukcesywnie rozwijane.

„W 2021 roku wprowadziliśmy zautomatyzowany proces rozliczania prowizji bankowych 8 banków oraz wdrożyliśmy mechanizm automatyzacji rozliczeń na linii ANG – współpracownicy. Obecnie pracujemy nad automatyzacją rozliczeń z towarzystwami ubezpieczeniowymi i kolejnymi bankami. Dziś udostępnimy naszym partnerom narzędzie wspierające managerów w prowadzeniu rozliczeń z ekspertami. Dzięki automatyzacji i digitalizacji procesów poprawiamy ich jakość między innymi eliminując błędy ludzkie. Przed nami kolejne istotne wdrożenia związane z automatyzacją rozliczeń. Już niedługo udostępnimy naszym ekspertom nową wersję naszej porównywarki hipotecznej” – mówi Wojtek Kamiński, odpowiedzialny za technologie w Grupie ANG.

Wojtek Kamiński, CTO w Grupie ANG