Czym jest WIBOR i jaki ma wpływ na wysokość rat kredytu hipotecznego?

GRUPA ANG MAJ 2022

Jeśli kiedykolwiek ubiegałeś się o kredyt hipoteczny, z pewnością spotkałeś się z terminem WIBOR. Wiele osób zdaje sobie sprawę, że ma on wpływ na wysokość rat kredytu hipotecznego oraz ostateczny koszt zobowiązania, jednak mało kto wie, czym jest ten wskaźnik i dlaczego jest tak ważny dla osób, które planują zakup mieszkania. Sprawdź, od czego zależy WIBOR i jaki może mieć wpływ na twoją przyszłość.

Sytuacja na rynku kredytów hipotecznych jest dynamiczna. Jak podaje Biuro Informacji Kredytowej (BIK), jeszcze w grudniu 2021 roku Polacy wnioskowali o coraz wyższe kwoty. Średnia suma wskazywana we wnioskach kredytowych pod koniec ubiegłego roku wynosiła 340 tys. zł. Jednak przez galopującą inflację, kryzys na rynku międzynarodowym, wzrost stóp procentowych, rosnące ceny nieruchomości – popyt na ten produkt finansowy spadł. Osoby, które marzą o własnym mieszkaniu, obawiają się, czy ich zdolność kredytowa okaże się wystarczająca i z niepokojem patrzą na wskaźnik WIBOR. Jeśli to hasło jest również powodem twoich obaw, wyjaśniamy, co to takiego.

WIBOR – co to jest?

WIBOR to skrót, który pochodzi od terminu Warsaw Interbank Offered Rate i oznacza średnią stopę procentową, która obowiązuje na polskim rynku. W praktyce jest to średnia arytmetyczna, którą wylicza się na podstawie wielkości aktualnego oprocentowania w największych polskich bankach. Wartości skrajne – największa oraz najmniejsza – nie są tutaj brane pod uwagę. Największe znaczenie ma stopa procentowa, czyli „cena” za pożyczenie pieniędzy z banku Centralnego NBP, którą ustala Rada Polityki Pieniężnej. Co najważniejsze, wysokość wskaźnika WIBOR często ulega zmianom i jest aktualizowana w każdym kolejnym dniu roboczym o godz. 11:00. Eksperci nazywają proces wyznaczania tej wartości fixingiem WIBOR.
WIBOR ma ogromny wpływ na rynek kredytowy w Polsce. W dużej mierze dotyczy on kredytów, jakich banki udzielają sobie nawzajem, jednak ma także wpływ na wysokość rat kredytobiorców. To właśnie dlatego posiadacze zobowiązań finansowych z taką uwagą śledzą zmieniające się wykresy. Dzieje się tak nie tylko w Polsce. Odpowiednikiem polskiej stawki referencyjnej na rynkach zagranicznych jest LIBOR (stopa procentowa transakcji międzybankowych w Londynie) oraz EURIBOR (średnie oprocentowanie na rynku międzybankowym w strefie euro).

Wskaźnik WIBOR a wysokość rat kredytu

Jeśli wnioskujesz o kredyt hipoteczny, masz do wyboru dwie opcje: raty ze stałym lub zmiennym oprocentowaniem. Jeśli zdecydujesz się na pierwszy wariant, przez czas określony w umowie kredytowej – np. 5 lat, 7 lub 10 (w zależności od Banku) – nie musisz obawiać się podwyżek stóp procentowych czy zmiennego wskaźnika WIBOR. Rozwiązanie to stanowi zabezpieczenie na wypadek niestabilności lub kryzysu na rynku bankowym, ponieważ rata twojego kredytu będzie utrzymywała się na stałym poziomie przez wybrany czas.
Jeżeli wybierasz kredyt ze zmiennym oprocentowaniem, musisz liczyć się z możliwością wzrostu rat. Wskaźnik WIBOR może w każdej chwili spaść lub wzrosnąć w zależności od sytuacji panującej na rynku bankowym. Im niższa stawka WIBOR, tym lepiej dla ciebie, bo przez pewien czas – np. 3 lub 6 miesięcy – będziesz płacić niższe raty. I na odwrót – jeśli WIBOR wzrośnie, musisz liczyć się z tym, że zasoby twojego domowego budżetu nieco się uszczuplą. Zauważ, że oprocentowanie zmienne ma także swoje dobre strony – w przypadku stóp procentowych, które utrzymują się na niskim poziomie przez długi czas, płacisz niższe raty.

Jakie symbole WIBOR wyróżniamy i co oznaczają?

Hasło WIBOR często pojawia się w towarzystwie różnych symboli. Oprocentowanie kredytów hipotecznych zazwyczaj jest ustalane na podstawie WIBOR 3M lub WIBOR 6M. W praktyce oznacza to, że przez kolejne 3 lub 6 miesięcy miesięczna rata twojego zobowiązania nie ulegnie zmianie. Po upływie tego czasu wskaźnik WIBOR zostanie zaktualizowany Wówczas nastąpi tzw. przeszacowanie kredytu. Do stawki, która obowiązuje w dniu przeszacowania, zostanie dodana marża twojego kredytu. Tym sposobem poznasz nowe oprocentowanie na kolejne 3 lub 6 miesięcy. Aktualne stawki znajdziesz w internecie, w prasie lub na stronach placówek bankowych.
Inne symbole oznaczają okres, na jaki banki pożyczają sobie pieniądze – może to być jeden dzień lub kilka miesięcy. Wśród symboli związanych z WIBOR spotkasz:

 • ON (ang. overnight) – depozyt na jeden dzień;
 • TN (ang. tomorrow/next) – depozyt na jeden dzień, począwszy od następnego dnia roboczego;
 • SW lub 1T (ang. spot week) – depozyt na tydzień;
 • 2W lub 2T – depozyt na 2 tygodnie;
 • 1M – depozyt na 1 miesiąc;
 • 3M – depozyt na 3 miesiące;
 • 6M – depozyt na 6 miesięcy;
 • 9M – depozyt na 9 miesięcy;
 • 12M lub 1Y – depozyt na 12 miesięcy, czyli na 1 rok.

WIBOR – od czego zależy?

Jeśli planujesz wziąć kredyt hipoteczny ze zmiennym oprocentowaniem, powinieneś obserwować wskaźnik WIBOR. Dlaczego? Bo przede wszystkim wpływa na niego wysokość stóp procentowych w naszym kraju, która wyznaczana jest przez Narodowy Bank Polski i działającą przy nim Radę Polityki Pieniężnej. Wartość wskaźnika zależy również od:

 • tempa inflacji, czyli wzrostu cen przy jednoczesnym spadku wartości pieniądza;
 • podaży pieniądza, czyli całkowitej ilości pieniędzy znajdujących się w obiegu (pojęcie obejmuje gotówkę, ale także lokaty terminowe, lokaty oszczędnościowe oraz płynne aktywa finansowe);
 • wartości Produktu Krajowego Brutto (PKB), czyli podstawowego wskaźnika efektywności pracy społeczeństwa;
 • cyklu koniunkturalnego, czyli cyklicznych wahań (wzrost lub regres) w życiu gospodarczym.

Jeśli nie chcesz stresować się zmianami wysokości raty, możesz zdecydować się na wariant kredytu hipotecznego ze stałym oprocentowaniem.

W jaki sposób WIBOR wpływa na kredyt?

Jeśli masz w planach złożenie wniosku o kredyt hipoteczny, z pewnością spotkasz się z pojęciem WIBOR. Jeśli zdecydujesz się na oprocentowanie zmienne, musisz liczyć się z tym, że wysokość raty może zmieniać się co 3 lub 6 miesięcy. Wskaźnik WIBOR warto wziąć pod uwagę również wtedy, gdy decydujesz się na oprocentowanie stałe na konkretny okres, np. 5 lat. Po upływie tego czasu przyjdzie pora na podjęcie decyzji, czy chcesz kontynuować utrzymanie oprocentowania stałego, czy może aktualnie sytuacja na rynku daje lepsze warunki po przejściu na oprocentowanie zmienne.
Na rynku bankowym znajdziesz wiele ofert, które pomogą ci sfinansować zakup wymarzonego domu lub mieszkania. Jeśli zastanawiasz się, jaki kredyt hipoteczny wybrać, skonsultuj się z ekspertem finansowym. Wyjaśni ci on wszystkie zawiłości związane z wnioskowaniem o dodatkową gotówkę oraz pomoże wybrać produkt dopasowany do twoich możliwości i oczekiwań.

Słowniczek

Stopa procentowa – to cena, jaką kredytobiorca zapłacić posiadaczowi kapitału (bankowi) za pożyczenie pieniędzy na określony czas.
Podaż pieniądza – całkowita ilość pieniędzy, które znajdują się w obiegu. Należy zaliczyć do nich gotówkę, lokaty terminowe i oszczędnościowe oraz płynne aktywa finansowe.
Inflacja – to proces polegający na wzroście cen w gospodarce przy jednoczesnym spadku wartości krajowej waluty.
PKB – Produkt Krajowy Brutto to podstawowy wskaźnik, za pomocą którego mierzona jest efektywność pracy społeczeństwa.
Cykl koniunkturalny – to cykliczne wahania wskaźników gospodarczych przy utrzymującym się trendzie wzrostu gospodarczego.
WIBOR ON – jednodniowy depozyt środków wymienionych między bankami.
TN – jednodniowy depozyt środków wymienionych między bankami, począwszy od kolejnego dnia roboczego.
1T – depozyt środków wymienionych między bankami na 1 tydzień.
2T – depozyt środków wymienionych między bankami na 2 tygodnie.
1M – depozyt środków wymienionych między bankami na 1 miesiąc.
3M – depozyt środków wymienionych między bankami na 3 miesiące.
6M – depozyt środków wymienionych między bankami na 6 miesięcy.
9M – depozyt środków wymienionych między bankami na 9 miesięcy.
12M – depozyt środków wymienionych między bankami na 12 miesięcy, czyli 1 rok.
Oprocentowanie zmienne – cena kredytu lub depozytu złożonego w banku, która zależy od takich czynników jak tempo inflacji, wskaźnik WIBOR czy PKB.
Oprocentowanie stałe – cena kredytu lub depozytu złożonego w banku, na którą nie mają wpływu takie czynniki jak inflacja czy wskaźnik WIBOR.