Kredyt hipoteczny dla Ukraińców. Czy obcokrajowiec może uzyskać kredyt hipoteczny w Polsce?

GRUPA ANG MAJ 2022

W Polsce przebywa wielu obywateli Ukrainy, którzy od dawna pracują w naszym kraju, albo z racji trwającej wojny wiążą z nim swoją przyszłość. Nic więc dziwnego, że chcieliby mieć tutaj własne cztery kąty. Podobnie jak spora część Polaków, Ukraińcy poszukują źródła finansowania w postaci kredytu hipotecznego. Czy mają realne szanse na otrzymanie dodatkowej gotówki? Sprawdź, jakie warunki muszą spełnić, by uzyskać kredyt hipoteczny dla Ukraińców.

Wojna doprowadziła do tego, że od końca lutego do pierwszej połowy maja 2022 roku granicę Polski przekroczyło prawie 3,5 mln obywateli Ukrainy, którzy szukają w naszym kraju tymczasowego schronienia. Jednak Ukraińcy nie od dziś stanowią jedną z głównych mniejszości narodowych. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego już 2 lata temu liczba Ukraińców przebywających na terenie Polski znacznie przekraczała 1 milion. Banki również biorą pod uwagę te dane i dają obcokrajowcom spoza Unii Europejskiej możliwość starania się o kredyt hipoteczny na zakup mieszkania lub domu.

Kredyt hipoteczny dla Ukraińca – czy to możliwe w Polsce?

Ukraińcy – podobnie jak przedstawiciele innych narodowości, którzy osiedlili się w Polsce – mogą kupić dom lub mieszkanie w naszym kraju i nic nie stoi na przeszkodzie, by wnioskowali o dodatkowe środki na ten cel. W poszczególnych bankach zasady przyznawania kredytów hipotecznych mogą się nieco różnić. W każdym przypadku obcokrajowiec musi jednak spełnić kilka podstawowych wymagań. Aby cudzoziemiec miał nadzieję na pozytywną decyzję kredytową, powinien spełniać kilka warunków:

 • Posiadanie numeru PESEL.
 • Dokumenty, które potwierdzają jego związek z Polską – może być to karta pobytu stałego, bycie w związku małżeńskim z obywatelem Polski lub jest już właścicielem innej nieruchomości zlokalizowanej w Polsce.
 • Zdolność kredytowa wyliczana przez bank.
 • Posiadanie wkładu własnego, czyli początkowego kapitału, który będzie stanowił określony procent wartości wybranego domu lub mieszkania.
 • Stałe źródło dochodu uzyskiwanego w złotówkach – najlepiej, jeśli będzie ono pochodziło z umowy o pracę na czas nieokreślony z dłuższym stażem. Każdy z banków ma wytyczne dotyczące długości czasu zatrudnienia.

Na pierwszy rzut oka widać, że to bardzo podobne warunki do tych, które muszą spełniać Polacy ubiegający się o kredyt hipoteczny. Obcokrajowcy powinni jednak przygotować się na większą liczbę formalności związanych z zakupem działki, domu lub mieszkania. W niektórych przypadkach trzeba uzyskać m.in. zezwolenie na zakup wybranej nieruchomości od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Wnioskowanie o kredyt hipoteczny może rozciągnąć się w czasie nie tylko przez sprawy urzędowe. Ukraińcy zazwyczaj zaczynają pracę w Polsce od umów cywilno-prawnych (umowa zlecenie) zawartych za pośrednictwem agencji pracy. Droga do otrzymania bezpośredniego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony bywa długa.

Jakie dokumenty musi złożyć Ukrainiec, aby zaciągnąć kredyt hipoteczny w Polsce?

Wnioskowanie o kredyt hipoteczny, wiąże się z zebraniem stosownych z dokumentów, których wymaga bank. Jakich dokumentów wymaga bank od obcokrajowca? Oto przykładowa lista:

 • dowód osobisty lub paszport;
 • karta pobytu stałego – to dokument, dzięki któremu osoba z zagranicy może legalnie przebywać i pracować na terytorium Polski;
 • lub karta pobytu czasowego z określonym terminem ważności, jeśli dana osoba jeszcze nie ma karty pobytu stałego;
 • zezwolenie MSWiA na zakup wybranej nieruchomości, jeśli taka zgoda jest prawnie wymagana;
 • zaświadczenie o dochodach (PIT-y, zbiorcze zestawienia z Urzędu Skarbowego);
 • wyciągi z konta osobistego;
 • umowa o pracę;
 • dokumenty dotyczące nieruchomości, jaką planuje zakupić.

Banki mają wewnętrzne procedury związane z procesem kredytowym, dlatego zestawy wymaganych dokumentów mogą być w poszczególnych wypadkach nieco inne. Nie jest tajemnicą, że niektóre instytucje finansowe mają wyjątkowo rygorystyczne przepisy dla Polaków i cudzoziemców, a inne podchodzą do kwestii formalnych znacznie łagodniej. Osoby z zagranicy nie zawsze zdają sobie sprawę z tych zawiłości, dlatego często proszą o pomoc doświadczonych pośredników. Wyjaśniają oni im umowy kredytowe i pomagają wybrać wariant idealnie dopasowany do ich oczekiwań.

Zdolność kredytowa Ukraińców – w jaki sposób jest oceniana przez banki?

Jeszcze kilka lat temu o kredyt hipoteczny na terenie Polski mogli starać się tylko obywatele Unii Europejskiej. Sytuacja ta uległa zmianie i nawet obcokrajowcy spoza UE, w tym Ukraińcy, mogą starać się o przyznanie kredytu hipotecznego. Podobnie jak Polacy, muszą oni mieć zdolność kredytową, którą ustala się na podstawie czynników takich jak np. wiek, wykształcenie, stanowisko w firmie, wysokość zarobków i forma zatrudnienia. W praktyce oznacza to, że osoba ze stabilnym i przewyższającym średnią dochodem ma większe szanse na uzyskanie finansowania, o jakie wnioskuje, niż osoba z zarobkami na przeciętnym poziomie. W przypadku mężczyzny z Ukrainy zdolność kredytowa wzrośnie, jeśli jego żona jest Polką, a on od wielu lat ma stałe zatrudnienie w naszym kraju.

Wkład własny a kredyt hipoteczny dla Ukraińców

Ani Polak (poza programem „Mieszkanie bez wkładu własnego”, który wchodzi w życie 27 maja br.), ani cudzoziemiec nie otrzyma kredytu hipotecznego bez odpowiedniego wkładu własnego. Jego wysokość określana jest przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) i jest taka sama dla obywateli Polski i Ukrainy. W 2022 roku obowiązującą sumą kapitału początkowego jest 20% wartości domu lub mieszkania. W praktyce oznacza to, że osoba, która chce kupić apartament w centrum Warszawy za 500 tys. zł, powinna dysponować oszczędnościami w wysokości 100 tys. zł. Zaoszczędzenie takiej sumy nie zawsze jest możliwe, dlatego niektóre banki oferują kredyty hipoteczne z wkładem własnym w wysokości 10%. Wtedy zakup wspomnianego mieszkania w centrum Warszawy można sfinansować z kredytu hipotecznego z kapitałem początkowym w wysokości 50 tys. zł. Warunkiem otrzymania niższej stawki jest wykupienie dodatkowego ubezpieczenia, które podnosi koszty zobowiązania i ma wpływ na wysokość miesięcznej raty.

Ile Ukraińcy muszą czekać na wydanie decyzji kredytowej?

Zgromadzenie dokumentów oraz dopełnienie formalności związanych z kredytem hipotecznym pochłania wiele czasu i energii. Trzeba mieć świadomość, że złożenie wniosku o kredyt hipoteczny to dopiero pierwszy krok do sukcesu. Dokument wraz z załącznikami trafia w ręce analityków finansowych, którzy dokładnie oceniają zdolność kredytową oraz ryzyko kredytowe dotyczące konkretnego kredytobiorcy. Zgodnie z prawem bank ma 21 dni kalendarzowych, aby wydać decyzję. Zdarza się tak, że placówka prosi o dostarczenie dodatkowego dokumentu. Wówczas czas procesowania wniosku wydłuża się zgodnie z czasami procesowymi w danym banku. Czas oczekiwania na decyzję kredytową jest taki sam w przypadku obywateli Polski i osób z Ukrainy. Bez względu na narodowość nie można liczyć na skrócenie czasu oczekiwania. Można jednak zadbać o to, by zminimalizować ryzyko wydłużenia procesu. Jak? Otóż korzystając z pomocy ekspertów kredytowo-ubezpieczeniowych Grupy ANG. Ludzi, którzy doskonale znają procedury bankowe, w tym mają rozeznanie, jakich dokumentów wymaga się od cudzoziemca.

Słowniczek:

Karta stałego pobytu – dokument, który uprawnia osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa do mieszkania i pracy na terytorium Polski. Cudzoziemiec, który ją posiada, może wielokrotnie przekroczyć granicę bez obowiązku uzyskania wizy.
Wkład własny – kapitał początkowy, który musi mieć osoba ubiegająca się o kredyt hipoteczny. Stanowi on określony procent (10% lub 20%) wartości nieruchomości, którą zamierza kupić potencjalny kredytobiorca.
„Mieszkanie bez wkładu własnego” – rządowy program, dzięki któremu osoby bez wkładu własnego, ale posiadające zdolność kredytową, będą mogły wnioskować o kredyt hipoteczny. Kredyt będzie objęty gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Często zadawane pytania