Planowane zmiany w rządowym programie „Mieszkanie bez wkładu własnego” – co oznaczają dla kredytobiorców?

EDYTA MISZCZUK MAJ 2022

17 maja Ministerstwo Rozwoju i Technologii zapowiedziało zmiany w rządowym programie „Mieszkanie bez wkładu własnego”. Mają one na celu dopasowanie programu do realnych wyzwań, z którymi borykają się potencjalni kredytobiorcy. Jakie? Np. wysokie ceny za metr kwadratowy mieszkania czy malejąca zdolność kredytowa.

Już 27 maja wchodzi w życie ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym i tym samym rusza rządowy program „Mieszkanie bez wkładu własnego”. Jego podstawowe założenia będą polegały na tym, że Bank Gospodarstwa Krajowego będzie gwarantować do 20 proc. wartości kredytu mieszkaniowego. Gwarantowana kwota ma wynieść nie więcej niż 100.000 zł.

„Przed uruchomieniem programu „Mieszkanie bez wkładu własnego” resort rozwoju przekazał informację, że jego założenia będą jeszcze modyfikowane. Bazowe założenia pozostają bez zmian – w dużej mierze zmiany mają doprowadzić do urealnienia wskaźników pozwalających na uznanie, że dane mieszkanie należy do programu. A to w praktyce oznacza, że ma wzrosnąć cena za 1 mkw. mieszkania, którym będzie można sfinansować kredyt gwarantowany. Planowane jest, że wskaźniki cen wzrosną o 0,1 – w przypadku rynku pierwotnego wyniesie 1,4, na rynku wtórnym 1,3. Niewątpliwie przyczyni się to do powiększenia puli mieszkań, spełniających kryteria programu.” – wyjaśnia Aleksandra Nazimek, prawniczka w Grupie ANG.

Większa dostępność programu

Zmiany w ustawie mają dotyczyć również poszerzenia grupy, do której kierowany jest program „Mieszkanie bez wkładu własnego.” W przyszłości obejmować będą także osoby posiadające wkład własny, które będą chciały skorzystać z dopłat rodzinnych.

Aleksandra Nazimek, prawniczka w Grupie ANG.

„Założenie jest takie, że jeśli dana osoba lub gospodarstwo domowe będzie dysponowało wkładem własnym w wysokości minimum 20 proc., będą oni objęci programem. Co prawda nie uzyskają gwarancji BGK, ale w przypadku powiększenia się gospodarstwa domowego będą mogli skorzystać z rodzinnych spłat. W przypadku urodzenia się drugiego dziecka wyniesie ona 20.000 zł, kolejnego – 60.000 zł. Jeśli ktoś będzie posiadał jakąś część wkładu własnego, ale nie będzie stanowić ona 20 proc., BGK zagwarantuje kredytobiorcy pozostałą kwotę. Przykładowo, gdy kredytobiorca będzie posiadał 16 proc. wkładu własnego, BGK obejmie gwarancją pozostałe 4 proc. Oczywiście stanie się tak, jeśli spełnione zostaną pozostałe warunki określone w programie.” – wyjaśnia Aleksandra Nazimek z Grupy ANG.

Podstawowe założenia programu „Mieszkanie bez wkładu własnego”

  • Kredyt gwarantowany w PLN.
  • Udzielany przez banki, które podpiszą stosowną umowę z BGK.
  • Kredytowane jest do 100 proc. kosztów inwestycji.
  • Min. 10 proc. max 20 proc. wartości mieszkania gwarantuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Nie więcej niż 100.000 PLN.
  • Finasowanie na co najmniej 15 lat.
  • Można nim sfinansować nieruchomość spełniającą kryterium limitu ceny za metr kwadratowy. Istnieje podział ze względu na region i rodzaj rynku: pierwotny i wtórny.
  • Prowizja dla BGK za udzielenie gwarancji wynosi 1 proc. kwoty gwarantowanego wkładu.

Masz pytania o kredyt mieszkaniowy? Umów spotkanie