> Aktualności > Inicjatywy Grupy ANG już 9. rok z rzędu wyróżnione w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Inicjatywy Grupy ANG już 9. rok z rzędu wyróżnione w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2021. Dobre Praktyki” znalazło się 8 projektów realizowanych przez Grupę ANG. To jedyny pośrednik finansowy, którego praktyki zostały opublikowane w największym przeglądzie inicjatyw z zakresu CSR oraz zrównoważonego rozwoju w Polsce.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to cykliczna publikacja przygotowywana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W tym roku, w trakcie Targów CSR, miała miejsce premiera 20. Jubileuszowej edycji, w której opublikowano 1677 dobrych praktyk. Łącznie inicjatywy z zakresu odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju zaprezentowało blisko 300 organizacji. Wśród nich znalazła się Grupa ANG – jedyny pośrednik kredytowo-ubezpieczeniowy, działający na zasadach akcjonariatu pracowniczego.

„Forum Odpowiedzialnego Biznesu już po raz dziewiąty doceniło nasze zaangażowanie i prowadzone przez nas działania. Mamy nadzieję, że dzięki obecności w tym raporcie, który jest najważniejszą tego typu publikacją w Polsce, możemy dzielić się naszym doświadczeniem oraz inspirować innych, nie tylko do podejmowania jednorazowych praktyk CSR, ale przede wszystkim do długoterminowego zaangażowania się w kwestie zrównoważonego rozwoju.” – powiedziała Katarzyna Nowak, odpowiedzialna za CSR oraz zrównoważony rozwój w Grupie ANG.

Które inicjatywy docenił FOB?

W tegorocznej publikacji znalazły się 2 praktyki w zakresie ładu organizacyjnego. Pierwszą z nich jest Grupa ANG z certyfikatem B Corp. Pośrednik finansowy to piąta firma w Polsce i jedyna z branży finansowej z takim wyróżnieniem. Drugą praktyką w tym zakresie jest przekształcenie Spółdzielni ANG w spółkę pracowniczą. To głos do świata, że to współpracownicy tworzą wartość firmy oraz powinni korzystać z prawa do współwłasności.

Uczciwe praktyki operacyjne oraz z zakresu pracy

Praktyki z zakresy pracy, opublikowane w Raporcie FOB, to projekt Ludzie ANG po godzinach oraz „Dzień na U”. Pierwszym z nich jest cykl wywiadów z ekspertami Grupy ANG na temat ich pasji, które publikowane są na portalu Ang4life.pl. „Dzień na U” to inicjatywa Fundacji Rak’n’Roll Wygraj Życie!, w którą zaangażowała się Grupa ANG i zachęcała do robienia badań profilaktycznych, korzystając z płatnego dnia w ramach akcji „Dzień na U”.

W zakresie uczciwych praktyk operacyjnych w raporcie przeczytamy o 2 projektach. Otóż Grupa ANG jest inicjatorem projektu społecznego NNO. Po stronie odpowiedzialności realizowanego w ramach Fundacji Nienieodpowiedzialni. Zespół NNO definiuje największe wyzwania społeczne, etyczne, filozoficzne, ekonomiczne, ekologiczne i poszukuje rozwiązań, które czyniłyby życie oraz biznes bardziej zrównoważonym i odpowiadającym potrzebom wspólnym dzisiejszego świata. Drugą inicjatywą z tego zakresu jest Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży. Powstała ona jako odpowiedź na występujące w branży finansowej nieprawidłowości i pomysł na to, jak im przeciwdziałać. Dokument tworzy ramy odpowiedzialności instytucji finansowych wobec konsumenta.

W trosce o środowisko oraz lokalną społeczność

Dobrą praktyką Grupy ANG w zakresie środowiska jest Zielone Biuro ANG, na które składa się m.in. optymalizacja w zakresie drukowania dokumentów, w tym drukowania ich tylko na papierze pochodzącym w 100% z recyklingu. Ograniczono zamawianie gadżetów oraz przygotowują je głównie lokalne podmioty ekonomii społecznej oraz firmy kierujące się w swojej działalności CSR-em. Listę projektów Grupy ANG, znajdujących się w tegorocznym raporcie FOB, zamyka świąteczna akcja charytatywna. W jej ramach spółka przeznaczyła środki z firmowego budżetu świątecznego na wsparcie wybranych organizacji pożytku publicznego. Należą do nich Fundacja Ocalenie oraz Fundacja Edukacji Klimatycznej. Rozdysponowano w ten sposób kwotę 35 tys. zł. Projekt znalazł się w kat. zaangażowanie społecznego i rozwój lokalnej społeczności.

5 dobrych praktyk ANG Spółdzielni

Dalszy ciąg chwalenia się 🙂 W tym wpisie zamieściliśmy artykuł, który pojawił się dziś w PRnews. Praktyki Spółdzielców ANG po Czytaj więcej

Zawiadomienie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa ANG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Warszawa, dnia 25 maja 2022 r.   ZAWIADOMIENIE o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa ANG Spółka Akcyjna z siedzibą Czytaj więcej

Agnieszka Rapcewicz
Wakacje kredytowe. Mity i fakty.

Wraz ze wzrostem stóp procentowych, wzrosły raty kredytów w PL. Jaką pomoc dla kredytobiorców zakłada rządowy projekt ustawy? Kto będzie Czytaj więcej

Planowane zmiany w rządowym programie „Mieszkanie bez wkładu własnego” – co oznaczają dla kredytobiorców?

Planowane zmiany w rządowym programie „Mieszkanie bez wkładu własnego” mają na celu dopasowanie programu do realnych wyzwań, z którymi borykają Czytaj więcej