Ubezpieczenia bankowe vs zewnętrzne

GRUPA ANG CZERWIEC 2022

Ubezpieczenia sprzedawane przez banki i obwarowane klauzulą obowiązku przy zaciąganych kredytach to nie jedyny sposób zabezpieczenia transakcji czy nieruchomości. Rozwiązaniem dla rozsądnych klientów są ubezpieczenia zewnętrzne. Dlaczego?

Ubezpieczenia bankowe to nic innego jak ubezpieczenia oferowane za pośrednictwem banków i wymagane przez nie np. przy kredycie hipotecznym. Ubezpieczenia zewnętrzne to ubezpieczenia zawierane przez pośrednika innego niż bank – najczęściej agentów ubezpieczeniowych. I tak np. przy kredycie hipoteczny mamy do czynienia z ubezpieczeniem na życie, ubezpieczeniem nieruchomości, ale nie tylko. Mowa także o ubezpieczeniu pomostowym czy też niskiego wkładu własnego. 

Na co zwrócić uwagę wybierając ubezpieczenie?

Przy wyborze odpowiednich ubezpieczeń warto kierować się zdrowym rozsądkiem i solidnym rozeznaniem rynku. Oczywiście pamiętając o tym, by zabezpieczyć swój tzw. interes. Dlaczego? Choć sektor bankowy jest pod ścisłym nadzorem regulatora rynku, Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Banki zarabiają na kredytach to szukają możliwości dodatkowego przychodu z innych produktów finansowych. Należą do nich między innymi produkty bankowe z ubezpieczeniem, które dają bankowcom możliwość zwiększenia prowizji. To zaś powyższych przychody jakie osiągają z tytułu udzielonych kredytów. Po prostu, bankowcy doszli do wniosku, że klientowi jest dużo łatwiej zaakceptować ofertę, w której produkt jest opakowany w prowizję z tytułu ubezpieczenia, niż sam fakt wyższej prowizji za kredyt. Dodatkowo oferty bankowych ubezpieczeń są uboższe w warunkach i droższe niż u niezależnych pośredników ubezpieczeniowych.

Bankowe ubezpieczenie kontra ubezpieczenie zewnętrzne

Bankowe ubezpieczenia mieszkania ceną często przekraczają średnią rynkową. Zakres ubezpieczenia zewnętrznego ma szerszy katalog ryzyka, od którego jesteśmy chronieni. Choć to powoli zmienia się i banki zaczynają oferować polisy bardziej dopasowane do potrzeb klientów. Jest jednak wciąż spora grupa banków, które oferują polisy, w których ubezpieczeniem objęte są jedynie mury, a nie lokal ze stałymi elementami. Warto sprawdzić czy ujęte jest wyposażenie i ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej). To ostatnie jest niezwykle ważne w przypadku, gdy z naszej winy zalejemy czy też zniszczymy lokal sąsiada. 

Dlaczego OC jest tak ważne? 

Odpowiedź na powyższe pytanie jest prosta. Bo szkody najczęściej zdarzają się w stałych elementach domu/mieszkania, czyli np. w wyniku zalania wodą ściany czy podłogi, przepięcia w instalacji elektrycznej. Wtedy uszkodzony zostaje sprzęt AGD i RTV, mogą spalić się meble, itp. Są to przykłady szkód w stałych elementach lokali, czyli wyposażeniu, a nie w murach. Często dochodzi też do pęknięcia wężyków w instalacji wodnej i zalania własnego mieszkania oraz sąsiada. Wtedy też niezwykle istotne jest posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.  

Niestety, klientki i klienci nie mają świadomości jakie polisy wykupują za pośrednictwem banków, a ich pracownicy nie są też w stanie wytłumaczyć im od czego polisa chroni, a czego nie obejmuje. Tu wiedza jaką posiada pracownik banku, a wiedza doświadczonego zewnętrznego agenta ubezpieczeniowego to dwie różne klasy ekspertów.

Pułapki w polisach – co warto wiedzieć?

W bankowych polisach na życie często nie ma ankiet medycznych. Jednak nie znaczy to, że ubezpieczeniem będzie objęta osoba, która ma już zdiagnozowaną chorobę. Formalnie może przystąpić do ubezpieczenia, jednak w OWU (Ogólnych W warunkach Ubezpieczenia) znajdzie zapis, że wyłączona jest odpowiedzialność towarzystwa z tytułu chorób, na które klient zachorował. Np. 24 miesiące przed zawarciem ubezpieczenia lub doszło do zdarzenia ubezpieczeniowego w ciągu 24 miesięcy od zawarcia polisy. Brak wpłaty świadczenia może wystąpić wtedy, gdy do zdarzenia dojdzie w sytuacji, gdy klient był pod wpływem alkoholu. Są to zapisy, które są dla klientów niekorzystne, a funkcjonują w ubezpieczeniach bankowych. 

Najgorsze jest jednak to, że konstrukcja tych ubezpieczeń wymusza zachowania nieetyczne. Są znane przypadki, gdy np. klient z cukrzycą oświadczył to w deklaracji, ale pracownik banku stwierdził, że deklarację trzeba inaczej wypełnić. Dał mu drugi druk, bo inaczej towarzystwo nie przyjmie go do ubezpieczenia, a tym samym bank nie będzie mógł udzielić kredytu. W takiej sytuacji poświadczenia nieprawdy polisa nie chroni w żaden sposób klienta czy jego bliskich. Jest tylko papierem niezbędnym do udzielenia kredytu.  

Pozorna korzyść 

Aby dodatkowo zachęcić klientów do oferowanych polis proponują obniżkę marży kredytu w przypadku, gdy klient zawrze polisę na miejscu. To może wydawać się korzystniejsze dla klienta niż kontakt z niezależnym ekspertem i poszukanie polisy poza bankiem. Wtedy jednocześnie ma się niższą marżę i ubezpieczenie, które powinno zapewniać spokój i poczucie bezpieczeństwa w przypadku utraty majątku czy życia. Jednak przeliczając koszty takiego ubezpieczenia i porównując zakres polisy oferowanej w ubezpieczeniach bankowych, natrafimy na wątpliwą korzyść dla klienta. To znaczy, jeśli zdecyduje wygoda i podpisanie wszystkich dokumentów w jednym miejscu przy zawieraniu kredytu, a także automatyczne ściąganie składek z konta – będzie to rozwiązanie skuteczne, co nie oznacza, że tanie. Bo korzystniej finansowo jest zadać sobie trudu i poszukać koniecznego do zawarcia kredytu ubezpieczenia na wolnym rynku. 

Towarzystwa ubezpieczeniowe chętnie wchodzą w sprzedaż polisy za pośrednictwem bankowego kanału dystrybucji, bo daje to możliwość dotarcia do ogromnego segmentu klientów. Niestety, sama konstrukcja produktu ubezpieczeniowego na potrzeby banku dzieje się ze stratą dla klientów. Dlatego towarzystwa ubezpieczeniowe powinny pamiętać, że w przypadku zażaleń czy niewypłaconych świadczeń to nie bank będzie miał nadszarpniętą opinię, tylko towarzystwo, które odmówiło wypłaty roszczenia. 

Zapamiętaj jeszcze:

  • Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, czy też ubezpieczenie pomostowe nie jest stricte polisą. Z punktu widzenia klienta to bank jest ubezpieczonym i w przypadku wystąpienia danego ryzyka, klient nie będzie zwolniony z obowiązku spłaty kredytu. 
  • Ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia nieruchomości są standardowymi produktami ubezpieczeniowymi, oferowanymi przez towarzystwa ubezpieczeniowe, jak i większość banków. Różnią się jednak ceną i zakresem.

Często zadawane pytania