Ubezpieczenie pomostowe – zasady zwrotu kosztów ubezpieczenia pomostowego

GRUPA ANG PAŹDZIERNIK 2022

Zmiany w przepisach o kredycie hipotecznym weszły w życie 17 września 2022 roku. Zgodnie z ustawą banki zwrócą dodatkowe opłaty z tytułu ubezpieczenia pomostowego, które poniósł kredytobiorca czekający na wpis hipoteki do księgi wieczystej. W praktyce ma to dla konsumentów oznaczać oszczędności rzędu kilkuset złotych miesięcznie. 

Najważniejsze informacje: Jak uzyskać zwrot ubezpieczenia pomostowego?

W przypadku umów zawartych przed 17 września 2022 r. banki mają obowiązek zwrócić opłaty za pobrane ubezpieczenie pomostowe w terminie do 60 dni od dnia wpisu hipoteki do księgi wieczystej. W przypadku umów zawartych począwszy od dnia 17 września 2022 r., zasady zwrotu ubezpieczenia pomostowego określa umowa kredytowa.

Ustawa przewiduje dwa sposoby zwrotu:

  • konsument odzyska całą zapłaconą kwotę,
  • pieniądze zostaną przeznaczone na poczet spłaty kredytu hipotecznego.

Nowe przepisy nakładają na banki obowiązek wykonania zwrotu. W nowelizacji ustawy nie znalazły się zapisy o tym, że klient banku jest zobowiązany do złożenia wniosku. Warto obserwować swój rachunek i sprawdzać korespondencję z banku, którą znaleźć można po zalogowaniu się do bankowości elektronicznej.

Czym jest ubezpieczenie pomostowe?

Ubezpieczenie pomostowe to zabezpieczenie stosowane przez banki do momentu ustanowienia zabezpieczenia spłaty kredytu hipotecznego. Beneficjentem ubezpieczenia jest instytucja udzielająca kredytu, która jest chroniona  przed brakiem stosownego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, do czasu uzyskania właściwego zabezpieczenia spłaty kredytu. Ubezpieczenie pomostowe dla kredytobiorcy wiąże się z wyższymi ratami w początkowej fazie spłacania kredytu.

Przykład

Kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości, do czasu wpisu banku w dziale IV księgi wieczystej, mają wyższe oprocentowanie. Taka sytuacja, tzw. okres pomostowy, trwa od kilku miesięcy do ponad roku. Ministerstwo Sprawiedliwości wylicza, że może oznaczać dodatkowe koszty dla konsumentów w wysokości 6000 zł.

Okres pomostowy to czas, który liczy się od momentu wypłaty przez bank pierwszej transzy kredytu hipotecznego do momentu wpisu w księdze wieczystej prawomocnej hipoteki. W największych miastach w kraju, czas oczekiwania na wpis przekracza nawet 12 miesięcy.

Skąd wziął się obowiązek ubezpieczenia pomostowego?

Ubezpieczenie pomostowe zawierane jest wraz z umową kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości lub budowy domu, który w przyszłości stanie się zabezpieczeniem spłaty kredytu. Polisa jest dla banku gwarancją, że w razie możliwości wpisania hipoteki, zabezpieczającej udzielony kredyt i ewentualnego braku jego spłaty ubezpieczyciel wypłaci mu odszkodowanie.

Przedmiotem ubezpieczenia jest spłata kredytu, który udzielił bank. Z kolei samo ubezpieczenie stanowi ochronę dla kredytodawcy na wypadek niewypłacalności kredytobiorcy w okresie pomostowym. Ochrona obejmuje okres od wypłaty pierwszej transzy kredytu do momentu ustanowienia prawomocnej hipoteki w księdze wieczystej.

Zmiany w ustawie o kredycie hipotecznym

Prezydent Andrzej Duda, 5 sierpnia 2022 roku podpisał ustawę o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Nowelizacja weszła w życie 17 września 2022 roku. Autorem rozwiązań jest Ministerstwo Sprawiedliwości, które podało, że przepisy są odpowiedzią na wydłużające się formalności wieczystoksięgowe i długi czas oczekiwania na wpis do księgi wieczystej.

Cel zmian w ustawie o kredycie hipotecznym

Kancelaria prezydenta informuje, że: „Celem ustawy jest wprowadzenie regulacji zapobiegających pobieraniu przez banki dodatkowych opłat w okresie oczekiwania na wpis do księgi wieczystej hipoteki zabezpieczającej kredyt zaciągany przez konsumenta na zakup nieruchomości”.

Ubezpieczenie pomostowe – zwrot

Ustawa objęła nowe umowy kredytowe, zawarte od 17 września 2022, ale także umowy sprzed daty granicznej, które w dalszym ciągu oczekują na dokonanie wpisu hipoteki do KW.

Ustawodawca przewidział, że dodatkowy koszt ponoszony przez kredytobiorcę do momentu uzyskania wpisu, będzie podlegał zwrotowi. Pieniądze będą rozdysponowane na dwa sposoby: trafią na konto konsumenta lub zostaną zaliczone na poczet spłaty kredytu hipotecznego.

Obowiązujące przepisy określają, że zwrot nastąpi „w terminie 60 dni od dnia dokonania wpisu hipoteki stanowiącej zabezpieczenie kredytu hipotecznego do księgi wieczystej” Warto zaznaczyć, że zapis obowiązuje w stosunku do umów zawartych przed 17.09.2022. Komu przysługuje zwrot? 

  • Osobom, które zawarły umowę o kredyt hipoteczny przed dniem wejścia w życie ustawy, gdy do momentu jej wejścia nie miały ustanowionej hipoteki na nieruchomości;
  • Kredytobiorcom, którzy zawarli umowę kredytową w dniu wejścia w życie ustawy;
  • oraz tym klientom, którzy zawarły umowę o kredyt hipoteczny po 17 września 2022 r.

Ubezpieczenie pomostowe – zwrot na przykładach

Nowe przepisy pozwolą części kredytobiorców uzyskać zwrot w wysokości nawet 6000 zł. Jest to możliwe, jeśli konsument czekał na wpis 12 miesięcy, a średniomiesięczny koszt ubezpieczenia pomostowego wynosił 500 zł. Warto zaznaczyć, że jest to przykład, a każda sytuacja jest indywidualna.

Ubezpieczenie pomostowe – zwrot w praktyce. Banki wprowadzają zmiany

Jednym z pierwszych banków, który wprowadził zmiany już pod koniec sierpnia 2022 roku, był PKO Bank Polski. Jego centrum prasowe poinformowało, że instytucja finansowa dostosowała rozwiązania do nowelizacji ustawy. W efekcie odstąpiła od podwyższania marży od uruchomienia kredytu do czasu ustanowienia hipoteki. Od 29 sierpnia 2022 roku umowy o kredyt hipoteczny nie zawierają zapisów dotyczących podwyższenia oprocentowania do momentu wpisu w księdze wieczystej.

mBank także zrezygnował z podwyższania marży, o czym poinformowało jego biuro prasowe. Jednocześnie pojawiła się informacja, że w perspektywie trzech miesięcy mBank wprowadzi stosowne zapisy do umów kredytowych. Zmiany wprowadził także Santander Bank Polska, BNP Paribas, Credit Agricole, ING Bank Śląski, a także inni kredytodawcy.

Koniec z ubezpieczeniem pomostowym w kredytach hipotecznych

Niewydolność sądów doprowadziła do tego, że konsumenci musieli przez wiele miesięcy czekać na wpis hipoteki. Wiązało się to z dodatkowymi opłatami, które wyraźnie obciążały domowy budżet. Dla banku było to zabezpieczenie na wypadek problemów z ustanowieniem hipoteki i wpisaniem jej do księgi wieczystej. Nowe przepisy sprawiły, że banki zrezygnowały z tego rodzaju zabezpieczenia. Zdaniem ustawodawcy, zmiany dotyczące ubezpieczenia pomostowego mają nieco odciążyć kredytobiorców. 

Nadal w planach jest zwiększenie uprawnień dla notariuszy. Mają mieć oni możliwość dokonywania wpisów hipoteki, co ma skrócić czas oczekiwania na załatwienie formalności. Klienci będą decydować, czy chcą, aby wpisem zajął się notariusz, czy jak dotychczas sąd.

Chcesz wiedzieć, czy przysługuje Ci zwrot ubezpieczenia pomostowego? Zastanawiasz się nad kupnem mieszkania lub domu i szukasz finansowania? Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej.